Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Flera faktorer avgör val av behandlingsmetod

Avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper och det innebär att det inte finns någon patentlösning på val av behandlingsmetod. All hantering varierar utifrån vilken typ av avfall som avses, utifrån lokala och geografiska förhållanden, hur väl sorterat och därmed lämpligt för behandling avfallet är. Dessutom beror det på vilken teknik som används vid respektive behandlingsanläggning.

EU:s avfallshierarki prioriterar i första hand att man ska sträva efter att förhindra att avfall uppkommer framför allt genom förbättrade produktionsmetoder men också genom förändrade konsumtionsmönster.

Det avfall som uppkommer ska i första hand återanvändas om det är möjligt,  i andra hand återvinnas. Återvinning kan ske genom att materialet eller energin återvinns eller att näringsämnena går in i ett kretslopp. Bland återvinningsmetoderna finns exempelvis olika biologiska behandlingsmetoder som kompostering eller rötning, materialåtervinning för olika sorterade avfall samt förbränning med energiutvinning i särskilt anpassade förbränningsanläggningar.

I sista hand kan deponering vara den enda lämpliga behandlingsmetoden utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och samhällsekonomiska bedömningar.

(Uppdaterad 2015-07-22 av Ingegerd Svantesson)

Lediga platser

Telge Återvinning söker arbetsledare.

Ladda ner annonsen

SRV återvinning söker processingenjör till produktionsanläggningen i Gladö Kvarn.

Ladda ner annonsen

Econova söker Account Manager för region Norr.

Ladda ner annonsen

Econova söker produktchef för området konstruktion.

Ladda ner annonsen

Nässjö Affärsverk, NAV, söker renhållningsingenjör.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer