Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Flera faktorer avgör val av behandlingsmetod

Avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper och det innebär att det inte finns någon patentlösning på val av behandlingsmetod. All hantering varierar utifrån vilken typ av avfall som avses, utifrån lokala och geografiska förhållanden, hur väl sorterat och därmed lämpligt för behandling avfallet är. Dessutom beror det på vilken teknik som används vid respektive behandlingsanläggning.

EUs avfallshierarki prioriterar i första hand att man ska sträva efter att förhindra att avfall uppkommer framför allt genom förbättrade produktionsmetoder men också genom förändrade konsumtionsmönster.

Det avfall som uppkommer ska i första hand återanvändas om det är möjligt,  i andra hand återvinnas. Återvinning kan ske genom att materialet eller energin återvinns eller att näringsämnena går in i ett kretslopp. Bland återvinningsmetoderna finns exempelvis olika biologiska behandlingsmetoder som kompostering eller rötning, materialåtervinning för olika sorterade avfall samt förbränning med energiutvinning i särskilt anpassade förbränningsanläggningar.

I sista hand kan deponering vara den enda lämpliga behandlingsmetoden utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och samhällsekonomiska bedömningar.

(Uppdaterad 130701 av Ingegerd Svantesson)

Översiktskurs avfallshantering

avfallsakademin.se

Lediga platser

Region Gotland söker miljösamordnare.

Läs mer

Telge Återvinning AB söker lastbilsmekaniker.

Läs mer

Laholms kommun söker renhållningsansvarig.

Läs mer

NSR AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, söker två avfallsstrateger.

Läs mer

VafabMiljö i Västerås söker fyra nya medarbetare:

Enhetschef återbruk

Läs mer

HR-chef

Läs mer

IT-chef

Läs mer

Process- och underhållschef

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall AB söker ingenjör till avfallsanläggning.

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall AB söker handläggare till planeringssektionen avfall.

Läs mer

Växjö Kommun, renhållningsavdelningen, söker enhetschef för projektenheten.

Läs mer

NODAVA AB, Norra Dalarna Vatten & Avfall, söker erfaren projektledare.

Läs mer

Lidingö söker vikarierande miljö- och avfallshandläggare.

Läs mer

VA-Teknik & Vattenvård på Österlen söker miljökonsulter.

Läs mer

Grontmij söker projektledare/utredare för avfallsfrågor med placering i Stockholm.

Läs mer

Ragn-Sells Miljökonsult söker konsulter inom flera expertområden.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer