Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Flera faktorer avgör val av behandlingsmetod

Avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper och det innebär att det inte finns någon patentlösning på val av behandlingsmetod. All hantering varierar utifrån vilken typ av avfall som avses, utifrån lokala och geografiska förhållanden, hur väl sorterat och därmed lämpligt för behandling avfallet är. Dessutom beror det på vilken teknik som används vid respektive behandlingsanläggning.

EU:s avfallshierarki prioriterar i första hand att man ska sträva efter att förhindra att avfall uppkommer framför allt genom förbättrade produktionsmetoder men också genom förändrade konsumtionsmönster.

Det avfall som uppkommer ska i första hand återanvändas om det är möjligt,  i andra hand återvinnas. Återvinning kan ske genom att materialet eller energin återvinns eller att näringsämnena går in i ett kretslopp. Bland återvinningsmetoderna finns exempelvis olika biologiska behandlingsmetoder som kompostering eller rötning, materialåtervinning för olika sorterade avfall samt förbränning med energiutvinning i särskilt anpassade förbränningsanläggningar.

I sista hand kan deponering vara den enda lämpliga behandlingsmetoden utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och samhällsekonomiska bedömningar.

(Uppdaterad 2015-07-22 av Ingegerd Svantesson)

Lediga platser

NODAVA, Norra Dalarna Vatten & Avfall, söker avfallschef.

Läs mer

Laholms kommun söker projektledare/avfallsingenjör till planeringskontoret.

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall söker vd.

Läs mer

Avfall Sverige söker vikarierande rådgivare för biologisk återvinning.

Läs mer

Nårab söker en vikarie som renhållningsansvarig. 

Läs mer

Sollentuna Energi söker erfaren avfallsingenjör inom affärsområde avfall.

Ladda ner annonsen

Dala Vatten och Avfall AB söker en avfallshandläggare med erfarenhet från avfalls- eller miljöområdet.

Läs mer

Danderyds kommun söker driftsansvarig avfallshandläggare.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, söker avfallshanteringsexperter.

Läs mer