Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor är viktiga eftersom de berör alla. Inom avfallsbranschen är frågorna desto mer relevanta att ta upp, eftersom renhållningsarbetare är extra utsatta. De ligger på tredjeplats i sjukskrivningsligan. Sophämtare får ofta förslitningsskador, de som jobbar inom avfallsförbränningen vistas i farliga miljöer och personal på återvinningscentraler hanterar både farliga kemikalier och riskerar att bli utsatta för hot och våld av besökare, för att nämna några exempel. Därför är det viktigt att arbetsplatserna har strukturerat arbetsmiljöarbete, och att det tas hänsyn till arbetsmiljö till exempel vid nybyggnationer av avfallsanläggningar och placering av hämtningsställen för avfall.

Vi har byggt upp en översikt med info och material från Avfall Sverige som kan vara till hjälp för den som vill veta mer om arbetsmiljöarbetet inom avfallsbranschen. Det är rapporter, artiklar från Avfall och Miljö, dokumentationer från konferenser och länkar.

Klicka på länkarna i höger- eller vänsterkolumnen för att läsa mer.

Nyheter om arbetsmiljö

2015-01-20 Hantering av explosivt avfall

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till Avfall Sveriges temadag ”Hantering av explosiva restprodukter vid ÅVC” som äger rum 11 mars. Målet med dagen är att ge kommuner kunskap om hur de på ett säkert och riktigt sätt kan hantera explosivt avfall när det dyker upp på återvinningscentralen.


2014-05-07 Avfall Sverige välkomnar förslag på kortare avstånd till tömningsplats

Avfall Sverige har svarat på Havs- och vattenmyndighetens remiss om enskilda avlopp. I förslaget till nya föreskrifter för små avloppsanläggningar föreslås bland annat att tillståndsgivande myndighet ska ställa tydliga krav på minsta avstånd till tömningsplats, vilket Avfall Sverige välkomnar.


2014-01-15 Naturvårdsverket ska utreda behov av styrmedel för att nå etappmål om byggavfall

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att utreda behov av styrmedel för att nå etappmålet om att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.


2013-11-08 Enskilda avlopp och arbetsmiljökrav

I en promemoria redogör Avfall Sverige för frågan om tömning av enskilda avlopp och arbetsmiljökrav. Dokumentet är upprättat i anledning av information från Arbetsmiljöverket om kommunernas åtgärder i samband med Arbetsmiljöverkets tillsyn av slamhämtning. Promemorian finns för nedladdning på medlemssidorna under fliken Arbetsmiljö.


2013-09-25 Föreskrifter för enskilda avlopp nytt förslag

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, presenterade den 16 september ett regeringsuppdrag där de bland annat föreslår ny lagstiftning och effektivare tillsyn. Ett centralt förslag är att regeringen ger HaV mandat att besluta om föreskrifter för enskilda avlopp. Idag finns bara allmänna råd.


Lediga platser

Telge Nät och Telge Återvinning söker tre nya projektledare.

Läs mer

–––

GASUM, tidigare Swedish Biogas International, har ett antal lediga tjänster:

Redovisningsekonom till kontoret i Linköping.

Läs mer

Produktionsutvecklare till kontoret i Linköping.

Läs mer

Platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Läs mer

Driftstekniker till anläggningen i Västerås.

Läs mer

–––

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, söker chef produktion insamling.

Läs mer

Renova söker chef till biologiska behandlingsanläggningen i Göteborg.

Läs mer

Upplands-Bro kommun söker avfallschef.

Läs mer

Sweco söker chef till gruppen Stadsplanering och Avfall i Stockholm.

Läs mer på Swecos hemsida

Lunds Renhållningsverk söker arbetsledare till verkstaden.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!