Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Deponering en liten men viktig del av verksamheten

 

Deponeringen utgör endast en mindre del av verksamheten vid en modern anläggning. Så mycket som möjligt ska sorteras för att i stället återvinnas eller behandlas på annat sätt. Foto: Stefan Edetoft

2014 deponerades 32 900 ton hushållsavfall. Det är en minskning med 1 procent, jämfört med 2013. Utslaget per invånare är det 3,4 kg. 0,7 procent av hushållsavfallet deponerades 2014. 

Vid de svenska deponierna för kommunalt avfall deponerades totalt 1 432 200 ton år 2014, en minskning med 40 300 ton jämfört med året innan. På enskilda anläggningar kan dock den totala mängden deponerat avfall variera kraftigt från år till år beroende på ett varierande behov av att deponera förorenade massor. Under 2014 deponerades hushållsavfall på 45 anläggningar. 

Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, till exempel kakel, porslin, keramik och fönsterglas.

På en modern avfallsanläggning är deponeringen endast en liten del av verksamheten. Utsortering av material för bearbetning, för transport till återanvändning och återvinning samt för energiutvinning pågår på de flesta avfallsanläggningar. De utnyttjas också som mellanlager för avfallsbränslen och för avfall som faller under producentansvaret, till exempel papper och glas. På anläggningarna behandlas ofta även biologiskt nedbrytbart avfall och förorenade massor.

(Uppdaterat 2015-07-22 av Ingegerd Svantesson)

Läs mer

Avfall Sveriges arbetsgrupp för deponering