Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Lakvattennätverket

Lokal lakvattenbehandling förespråkas numera regelmässigt vid tillståndsprövningar för avfallsanläggningar i Sverige. Lakvatten från aktiva deponier såväl som från avslutade måste hanteras på ett miljömässigt bra sätt. Dessutom tillkommer mer eller mindre förorenade dagvatten/processvatten från lagringsytor, sorteringsytor, behandlingsytor och andra hårdgjorda ytor.

Verksamheten 

Lakvattennätverket är en plattform för diskussioner om lakvattenrening och kunskapsutbyte vilket är en central del av verksamheten. 

Nätverket är öppet för alla som har/driver en lakvattenanläggning eller har planer på att bygga en samt för forskare inom universitet och högskola. Till nätverksmötena bjuder vi också in gästföreläsare som ger sin syn på lakvattenhantering.

Aktiviteter

Nätverket har huvudsakligen två aktiviteter per år i form av antingen nätverksträffar eller kurser. Mer information om aktuella träffar finns i spalten till höger.

Diskussionsforum 

Frågor om lakvatten kan spridas till nätverkets medlemmar via Lisa Bergh, Vafab Miljö.

Har du frågor angående lakvattennätverket kontakta Johan Fagerqvist på Avfall Sveriges kansli.

Intresseanmälan

Arbetar du med eller är intresserad av de olika typer av mer eller mindre förorenade vatten som uppstår från på en avfalls- eller sorteringsanläggning? Eller kanske driften av olika behandlingssystem och vill dela dina frågor och erfarenheter tillsammans med oss?

Anmäl då ditt intresse till Lisa Bergh för att komma med på vår lista.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!