Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Lakvattennätverket

Lokal lakvattenbehandling förespråkas numera regelmässigt vid tillståndsprövningar för avfallsanläggningar i Sverige. Lakvatten från aktiva deponier såväl som från avslutade måste hanteras på ett miljömässigt bra sätt. Dessutom tillkommer mer eller mindre förorenade dagvatten/processvatten från lagringsytor, sorteringsytor, behandlingsytor och andra hårdgjorda ytor.

Verksamheten 

Lakvattennätverket är en plattform för diskussioner om lakvattenrening och kunskapsutbyte vilket är en central del av verksamheten. 

Nätverket är öppet för alla som har/driver en lakvattenanläggning eller har planer på att bygga en samt för forskare inom universitet och högskola. Till nätverksmötena bjuder vi också in gästföreläsare som ger sin syn på lakvattenhantering.

Aktiviteter

Nätverket har huvudsakligen två aktiviteter per år i form av antingen nätverksträffar eller kurser. Mer information om aktuella träffar finns i spalten till höger.

Diskussionsforum 

Frågor om lakvatten kan spridas till nätverkets medlemmar via Lisa Bergh, Vafab Miljö.

Har du frågor angående lakvattennätverket kontakta Johan Fagerqvist på Avfall Sveriges kansli.

Intresseanmälan

Arbetar du med eller är intresserad av de olika typer av mer eller mindre förorenade vatten som uppstår från på en avfalls- eller sorteringsanläggning? Eller kanske driften av olika behandlingssystem och vill dela dina frågor och erfarenheter tillsammans med oss?

Anmäl då ditt intresse till Lisa Bergh för att komma med på vår lista.

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se