Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kategorier i ABP-förordningen

De animaliska biprodukterna delas upp i olika riskkategorier. Om blandningar sker av olika kategorier bedöms hela lasset vara klassificerat med den kategorin med högst smittorisk (dvs blandas kat. 1 och kat. 3 i ett lass så blir allt klassificerat som kat. 1). Om inte en specifik ABP återfinns i någon kategori blir detta automatiskt klassificerat som ett kategori 2 material. Det ställs olika behandlingskrav på de olika kategorierna.

Speciellt kan nämnas dessa biprodukter:


Kategori 1

I kategori 1 ingår bl.a. delar av eller hela djur som innehåller specificerat riskmaterial (SRM). SRM material kan vara hjärna, benmärg, ögon etc. I denna kategori ingår även matavfall som härrör från transportmedel i internationell trafik och djur som är smittade eller misstänks vara smittade av TSE. Denna kategori ska uteslutande behandlas i en förbränningsanläggning

Läs mer om kategori 1 

Kategori 2

I kategori 2 ingår bl.a naturgödsel samt animaliska biprodukter som inte består av kategori 1- eller kategori 3-material. Gödsel kan behandlas i en komposterings- eller biogasanläggning. Annat kategori 2 material måste först behandlas i en bearbetningsanläggning innan biologisk behandling eller behandlas direkt i en förbränningsanläggning.


Läs mer om kategori 2

Kategori 3

I kategori 3 ingår bl.a. matavfall av animaliskt ursprung från butiker, avfall från livsmedelsindustrin, slakteriavfall, matavfall m.m. Detta avfall kan behandlas i en komposterings- och biogasanläggning eller i en förbränningsanläggning. Matavfall från hushåll ingår i ABP-lagstiftningen men är för närvarande undantaget från behandlingskraven och krav på handelsdokument i förordningen. Istället ska kraven i bilaga 4 i SJVs föreskrift 2006:84 följas.

Läs mer om kategori 3 

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!