Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kategorier i ABP-förordningen

De animaliska biprodukterna delas upp i olika riskkategorier. Om blandningar sker av olika kategorier bedöms hela lasset vara klassificerat med den kategorin med högst smittorisk (dvs blandas kat. 1 och kat. 3 i ett lass så blir allt klassificerat som kat. 1). Om inte en specifik ABP återfinns i någon kategori blir detta automatiskt klassificerat som ett kategori 2 material. Det ställs olika behandlingskrav på de olika kategorierna.

Speciellt kan nämnas dessa biprodukter:


Kategori 1

I kategori 1 ingår bl.a. delar av eller hela djur som innehåller specificerat riskmaterial (SRM). SRM material kan vara hjärna, benmärg, ögon etc. I denna kategori ingår även matavfall som härrör från transportmedel i internationell trafik och djur som är smittade eller misstänks vara smittade av TSE. Denna kategori ska uteslutande behandlas i en förbränningsanläggning

Läs mer om kategori 1 

Kategori 2

I kategori 2 ingår bl.a naturgödsel samt animaliska biprodukter som inte består av kategori 1- eller kategori 3-material. Gödsel kan behandlas i en komposterings- eller biogasanläggning. Annat kategori 2 material måste först behandlas i en bearbetningsanläggning innan biologisk behandling eller behandlas direkt i en förbränningsanläggning.


Läs mer om kategori 2

Kategori 3

I kategori 3 ingår bl.a. matavfall av animaliskt ursprung från butiker, avfall från livsmedelsindustrin, slakteriavfall, matavfall m.m. Detta avfall kan behandlas i en komposterings- och biogasanläggning eller i en förbränningsanläggning. Matavfall från hushåll ingår i ABP-lagstiftningen men är för närvarande undantaget från behandlingskraven och krav på handelsdokument i förordningen. Istället ska kraven i bilaga 4 i SJVs föreskrift 2006:84 följas.

Läs mer om kategori 3 

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se