Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Certifierad återvinning

Certifieringssystemet Certifierad återvinning startade år 1999. Certifieringen är frivillig och bygger på öppenhet mot kunden genom noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller produktens kvalitet. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov. I första hand omfattar certifieringssystemet produkter innehållande enbart kompost respektive biogödsel.

Varför certifiera sin kompost eller biogödsel?

Certifieringssystemet Certifierad återvinning leder fram till en produktcertifiering av biogödseln eller komposten. Målsättningen är att kundens förtroende för produkten ökar och att avsättningsmöjligheterna förbättras. En certifierad produkt är hygieniserad, innehåller inga avloppsfraktioner och måste uppfylla krav på metallinnehåll. Certifieringssystemet hjälper anläggningen att uppfylla lagstiftningen.

Som tillverkare av en certifierad produkt får man stöd och rådgivning i kvalitetsarbetet vid den fortlöpande kontrollen av produkt (biogödsel eller kompost) och process samt får del av tillgänglig utbildning och information. Ökad kunskap om produktens kvalitet och användning ger även möjlighet till mer behovsanpassad marknadsföring. Systemet underlättar ett systematiskt miljö- och kvalitetsarbete vilket ger möjlighet att förbättra och bibehålla en god produktkvalitet.

Märkning

Denna symbol är kopplad till certifieringssystemet. Varumärket ägs av Avfall Sverige och är branschens frivilliga produktcertifiering av kompost och biogödsel för användning som jordförbättringsmedel och/eller växtnäringskälla. Revisioner av egenkontrollen (anläggningens kvalitetsarbete) och utfärdandet av certifikat utförs av ett oberoende certifieringsorgan. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är för närvarande certifieringsorgan för detta certifieringssystem.

Styrgruppen

Det kontinuerliga utvecklingsarbetet av certifieringssystemet sker i styrgruppen, där livsmedelsorganisationer, brukarorganisationer och anläggningar finns representerade. Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger per år.

Medlemmar i styrgruppen:

Ordinarie:
Ola Palm, ordf.RISE- Jordbruk och Livsmedel
Mikael Pell, vice ordf.SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
Caroline SteinwigAvfall Sverige (systemägare)
Helena BengtssonKRAV
Inger AnderssonLRF Mjölk
Peter WallenbergLRF
Pia HolmbergHasselfors Garden
Adjungerade:
Anders HedenstedtSP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Bo von BahrSP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Catarina ÖstlundNaturvårdsverket
Christina AnderszénSP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Daniel TammIVL Svenska Miljöinstitutet (sekretariatet)
Emelie PerssonIVL Svenska Miljöinstitutet (sekretariatet)
Gunilla HenrikssonSP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Johanna BjörkmalmSP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Per-Erik PerssonVafabMiljö
Tore SigurdssonC4 Energi, Kristianstad Biogas
Tova AnderssonIVL Svenska Miljöinstitutet (sekretariatet)
VakantJordbruksverket

 

Läs mer om medlemmarna i styrgruppen

(Uppdaterat 2017-02-13 av sekretariatet)

Lediga platser

Uppsala Vatten söker ingenjör till avfallsanläggningen.

Läs mer

Roslagsvatten söker avfallsingenjör med miljö och logistikansvar.

Ladda ner annonsen

VafabMiljö i Västerås söker en avfallsstrateg.

Ladda ner annonsen

Telge Återvinning söker renhållningsarbetare till semestervikariat.

Läs mer

Telge Återvinning söker 
renhållningsarbetare för avfallsinsamling i Södertälje och Nykvarns kommuner. 

Läs mer

Tekniska verken i Linköping söker avdelningschef till Avfallstjänster privat.

Läs mer

Täby kommun söker avfallsplanerare.

Ladda ner annonsen

Täby kommun söker avfallschef.

Ladda ner annonsen

Järfälla kommun söker avfallshandläggare.

Ladda ner annonsen

Region Skåne söker studentmedarbetare till Skånes färdplan för biogas.

Läs mer

Swedish Biogas International söker platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Ladda ner annonsen

Envac Optibag söker marknadschef.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!