Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Certifierad återvinning

Certifieringssystemet Certifierad återvinning startade år 1999. Certifieringen är frivillig och bygger på öppenhet mot kunden genom noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller produktens kvalitet. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov. I första hand omfattar certifieringssystemet produkter innehållande enbart kompost respektive biogödsel.

Varför certifiera sin kompost eller biogödsel?

Certifieringssystemet Certifierad återvinning leder fram till en produktcertifiering av biogödseln eller komposten. Målsättningen är att kundens förtroende för produkten ökar och att avsättningsmöjligheterna förbättras. En certifierad produkt är hygieniserad, innehåller inga avloppsfraktioner och måste uppfylla krav på metallinnehåll. Certifieringssystemet hjälper anläggningen att uppfylla lagstiftningen.

Som tillverkare av en certifierad produkt får man stöd och rådgivning i kvalitetsarbetet vid den fortlöpande kontrollen av produkt (biogödsel eller kompost) och process samt får del av tillgänglig utbildning och information. Ökad kunskap om produktens kvalitet och användning ger även möjlighet till mer behovsanpassad marknadsföring. Systemet underlättar ett systematiskt miljö- och kvalitetsarbete vilket ger möjlighet att förbättra och bibehålla en god produktkvalitet.

Märkning

Denna symbol är kopplad till certifieringssystemet. Varumärket ägs av Avfall Sverige och är branschens frivilliga produktcertifiering av kompost och biogödsel för användning som jordförbättringsmedel och/eller växtnäringskälla. Revisioner av egenkontrollen (anläggningens kvalitetsarbete) och utfärdandet av certifikat utförs av ett oberoende certifieringsorgan. RISE - Research Institutes of Sweden är för närvarande certifieringsorgan för detta certifieringssystem.

Styrgruppen

Det kontinuerliga utvecklingsarbetet av certifieringssystemet sker i styrgruppen, där livsmedelsorganisationer, brukarorganisationer och anläggningar finns representerade. Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger per år.

Medlemmar i styrgruppen:

Ordinarie:
Ola Palm, ordf.RISE
Mikael Pell, vice ordf.SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
Caroline SteinwigAvfall Sverige (systemägare)
Daniel TammRISE
Helena BengtssonKRAV
Inger AnderssonLRF Mjölk
Peter WallenbergLRF
Pia HolmbergHasselfors Garden
Adjungerade:
Anders HedenstedtRISE
Bo von BahrRISE
Christina AnderszénRISE
Gunilla HenrikssonRISE
Hans AugustinssonHushållningssällskapet (sekretariatet)
Jenny HenrikssonHushållningssällskapet (sekretariatet)
Johanna BjörkmalmRISE
Per-Erik PerssonVafabMiljö Kommunalförbund
Tore SigurdssonC4Energi/Kristianstad Biogas
VakantJordbruksverket
VakantNaturvårdsverket

 

Läs mer om medlemmarna i styrgruppen

(Uppdaterat 2017-07-04 av sekretariatet)

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker enhetschef till avfallsavdelningen.

Läs mer

Täby kommun söker projektledare med drift- och kundfokus till avfallsenheten.

Ladda ner annonsen

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!