Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Anläggningar med certifierad biogödsel eller kompost

I dagsläget har 19 biogasanläggningar certifikat enligt SPCR 120 och en kompostanläggning certifikat enligt SPCR 152.

Kompostanläggningar med certifikatnummer:

Malmö, SYSAV, 506101

Information kring anläggningarna med certifierad biogödsel eller kompost finns också hos SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som är certifieringsorgan för Certifierad återvinning.

(Uppdaterat 2016-03-23 av sekretariatet)