Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Certifieringsregler och Bilaga 1

Certifierad återvinnings certifieringsregler för biogödsel och kompost återfinns i regelverken SPCR 120 Certifieringsregler för biogödsel och SPCR 152 Certifieringsregler för kompost. Regelverken inom certifieringssystemet revideras årligen.

Bilaga 1 (Bilaga 1a Substrat och Bilaga 1b Tillsatsmedel och processhjälpmedel) har lyfts ur regelverken för att kontinuerligt kunna revideras. Det är därför viktigt att anläggningar kontrollerar att den aktuella versionen av Bilaga 1 används. En övergångstid tillämpas vanligtvis vid borttag av substrat, tillsats- eller processhjälpmedel.

Om en anläggning önskar ta emot substrat, tillsats- eller processhjälpmedel som inte finns angivna i Bilaga 1 ska en ansökan göras som skickas till styrgruppen inom Certifierad återvinning. Information kring ansökan om nya substrat, tillsats- och processhjälpmedel finns här.

SPCR 152 Certifieringsregler för kompost

Gällande regelverk och Bilaga 1:

SPCR 152 Certifieringsregler för kompost, version 2016

SPCR 152 Bilaga 1 - version 02

Certifieringsregler för år 2017

Följande versioner kommer att gälla fr.o.m. år 2017:

SPCR 120

SPCR 152

(Uppdaterat 2016-11-23 av sekretariatet)