Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Insamling av källsorterat matavfall

Biologisk behandling är inte bara den enskilda behandlingsanläggningen. Det är tvärtom en lång kedja av olika funktioner som ska fungera i samklang. Den långa kedjan består bland annat av insamling, förbehandling, huvudprocess samt avsättning. Information är en mycket viktig del som följer hela kedjan.

I Sverige finns separat insamling av källsorterat matavfall i över 200 kommuner. Dessa kommuner har mer eller mindre utbyggda system för insamling, ett fåtal kommuner har endast insamling från storkök och restauranger. Flera kommuner står i startgroparna för att starta matavfallsinsamling

Insamlingsarbetet börjar redan i hushållen. Där finns det ofta sorteringsutrustning i form av en påse med tillhörande påshållare, som delas ut av kommunerna. Påsarna kan vara gjorda av papper, bioplast eller plast. Det är viktigt att anpassa påsarna efter vilken för- och slutbehandling som ska ske.

Avfall Sverige har tillsammans med Waste Refinery tagit fram rapporten U2011:19 Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall samt Guide #2 som ska vara till hjälp för kommuner som funderar på att införa matavfallsinsamling (se länkar till höger).

(Uppdaterat 2015-08-03 av Britta Moutakis)

Lediga platser

HEMAB, Härnösand Energi & Miljö AB, söker chef till affärsområde Återvinning.

Läs mer

OX2 i Helsingborg söker en processingenjör till biogasanläggningen.

Läs mer

Örebro kommun söker planerare inom hållbarhet och återanvändning.

Läs mer

NSR i Helsingborg söker kommunikatör.

Ladda ner annonsen

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, säker arbetsledare till återvinningscentralerna.

Läs mer

KSRR söker kommunikationsansvarig.

Läs mer

KSRR söker även personalansvarig.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se