Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kompostering

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar.

I Sverige finns det idag ett hundratal anläggningar som tar emot och behandlar källsorterat bioavfall för kompostering, cirka 15 av dessa behandlar källsorterat matavfall. Resterande anläggningar behandlar enbart park- och trädgårdsavfall.

En vanlig komposteringsmetod för park- och trädgårdsavfall är strängkompostering. Andra metoder, som används för matavfall, är bagkompostering och box/membrankompostering (se bild).

Bildkälla: Componordic System AB samt Vafab Miljö AB

Hästgödsel kan komposteras i en trumkompost, vilket innebär att komposteringen sker i en roterande trumma. Metoden är godkänd av Jordbruksverket för kompostering av stallgödsel enligt EU:s förordning om animaliska biprodukter.


En trumkompost. Bildkälla: www.ecsab.com

Komposteringsprocessen

För att få en så bra komposteringsprocess som möjligt brukar dessa rekommendationer ges:

  • Vattenhalt 50-60 %
  • pH cirka 7 (5-7), blir det för högt pH blir det ammoniumavgång
  • C/N-kvoten bör vara cirka 30
  • Syrehalten bör ligga på cirka 5-7 liter/kg TS/h

 

(Uppdaterat 2015-01-09 av Caroline Steinwig)

Externa länkar

European Compost Network

Lediga platser

HEMAB, Härnösand Energi & Miljö AB, söker chef till affärsområde Återvinning.

Läs mer

OX2 i Helsingborg söker en processingenjör till biogasanläggningen.

Läs mer

Örebro kommun söker planerare inom hållbarhet och återanvändning.

Läs mer

NSR i Helsingborg söker kommunikatör.

Ladda ner annonsen

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, säker arbetsledare till återvinningscentralerna.

Läs mer

KSRR söker kommunikationsansvarig.

Läs mer

KSRR söker även personalansvarig.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se