Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kompostering

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar.

I Sverige finns det idag ett hundratal anläggningar som tar emot och behandlar källsorterat bioavfall för kompostering, cirka 15 av dessa behandlar källsorterat matavfall. Resterande anläggningar behandlar enbart park- och trädgårdsavfall.

En vanlig komposteringsmetod för park- och trädgårdsavfall är strängkompostering. Andra metoder, som används för matavfall, är bagkompostering och box/membrankompostering (se bild).

Bildkälla: Componordic System AB samt Vafab Miljö AB

Hästgödsel kan komposteras i en trumkompost, vilket innebär att komposteringen sker i en roterande trumma. Metoden är godkänd av Jordbruksverket för kompostering av stallgödsel enligt EU:s förordning om animaliska biprodukter.


En trumkompost. Bildkälla: www.ecsab.com

Komposteringsprocessen

För att få en så bra komposteringsprocess som möjligt brukar dessa rekommendationer ges:

  • Vattenhalt 50-60 %
  • pH cirka 7 (5-7), blir det för högt pH blir det ammoniumavgång
  • C/N-kvoten bör vara cirka 30
  • Syrehalten bör ligga på cirka 5-7 liter/kg TS/h

 

(Uppdaterat 2015-01-09 av Caroline Steinwig)

Externa länkar

European Compost Network

Lediga platser

Telge Nät och Telge Återvinning söker tre nya projektledare.

Läs mer

–––

GASUM, tidigare Swedish Biogas International, har ett antal lediga tjänster:

Redovisningsekonom till kontoret i Linköping.

Läs mer

Produktionsutvecklare till kontoret i Linköping.

Läs mer

Platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Läs mer

Driftstekniker till anläggningen i Västerås.

Läs mer

–––

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, söker chef produktion insamling.

Läs mer

Renova söker chef till biologiska behandlingsanläggningen i Göteborg.

Läs mer

Upplands-Bro kommun söker avfallschef.

Läs mer

Sweco söker chef till gruppen Stadsplanering och Avfall i Stockholm.

Läs mer på Swecos hemsida

Lunds Renhållningsverk söker arbetsledare till verkstaden.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!