Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kompostering

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar.

I Sverige finns det idag ett hundratal anläggningar som tar emot och behandlar källsorterat bioavfall för kompostering, cirka 15 av dessa behandlar källsorterat matavfall. Resterande anläggningar behandlar enbart park- och trädgårdsavfall.

En vanlig komposteringsmetod för park- och trädgårdsavfall är strängkompostering. Andra metoder, som används för matavfall, är bagkompostering och box/membrankompostering (se bild).

Bildkälla: Componordic System AB samt Vafab Miljö AB

Hästgödsel kan komposteras i en trumkompost, vilket innebär att komposteringen sker i en roterande trumma. Metoden är godkänd av Jordbruksverket för kompostering av stallgödsel enligt EU:s förordning om animaliska biprodukter.


En trumkompost. Bildkälla: www.ecsab.com

Komposteringsprocessen

För att få en så bra komposteringsprocess som möjligt brukar dessa rekommendationer ges:

  • Vattenhalt 50-60 %
  • pH cirka 7 (5-7), blir det för högt pH blir det ammoniumavgång
  • C/N-kvoten bör vara cirka 30
  • Syrehalten bör ligga på cirka 5-7 liter/kg TS/h

 

(Uppdaterat 2015-01-09 av Caroline Steinwig)

Externa länkar

European Compost Network

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se