Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kompost

Kompost är den produkt som bildats när komposteringsprocessen är färdig. Kompostprodukternas fördelar vid användning är bland annat: 

 • Högre humusinnehåll i jorden 
 • Jordens vattenhållande förmåga ökar 
 • Säkrar god genomluftning av jorden 
 • Underlättar jordbearbetningen genom att jorden förblir lucker 
 • Ökar växternas upptagningsförmåga av näringsämnen 
 • Tillför jorden ett förråd av växtnäringsämnen och mikronäringsämnen 
 • Motverkar försurning genom sitt kalkinnehåll (stabiliserar pH) 
 • Gynnar mikrolivet och motverkar växtsjukdomar 
 • Material och växtnäring återförs till kretsloppet. 

Kompostkvaliteter

Kompost kategoriseras efter vilka egenskaper den har.

Stabil kompost är kompost som är väl nedbruten, växttolerant, hygienisk och fri från levnadsdugliga ogräsfrön.

Färsk kompost är även den hygienisk och fri från levande ogräsfrön. I den färska komposten har nedbrytningen inte gått så långt och den innehåller därför mycket kväve och organisk substans. Det medför att den inte är lämplig för park- och grönytor utan passar bättre för jordbruksanvändning.

Kompost erbjuds i olika siktningsgrader. Upp till en siktning på 12 mm är komposten finsiktad (t.ex. 0/10 mm), upp till 25 mm är den medelsiktad (t.ex. 0/20 mm) och upp till 40 mm är den grovsiktad.

Användningsområden

Komposten kan användas till mycket, nedan följer några exempel: 

 • Kontinuerligt underhåll av jorden (humusersättning och humusuppbyggnad) vid all sådd, plantering och anläggning av gräsmattor, samt för buskar och träd.
 • Till jordförbättring vid dålig jordstruktur.
 • Kombinerad jordförbättring och gödsling (t.ex. för grönsaker, blomrabatter, gräsytor).
 • Nyanläggning av planteringsytor och gräsmattor (t.ex. vid nybyggnation).
 • Täckning under fruktträd, bärbuskar, prydnadsbuskar och träd.
 • För blandning i planteringsgropar (blandningsrecept efter uppgift från leverantör/producent).
 • För krukor och balkonglådor (blandat med blomjord).
 • Till takplantering. 

(Uppdaterat 2015-01-09 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se