Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rötning

Rötning är en naturlig process där organiskt material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö. Vid rötning bildas biogödsel, som är ett utmärkt gödningsmedel. Vid rötning bildas även biogas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Biogas används med stor fördel som fordonsbränsle. Andra användningsområden är el- och värmeproduktion.

Biogas ger inget nettoutsläpp av koldioxid, vilket är en av de riktigt stora fördelarna.

Biogödsel är ett snabbverkande organiskt gödselmedel som delvis kan ersätta mineralgödsel inom jordbruket. Biogödseln kan certifieras enligt SPCR120 där krav ställs på hela kedjan, från inkommande substrat till processen och färdig produkt.

Rötning i anläggningar som endast tar emot källsorterat matavfall och andra substrat från livsmedels- och foderkedjan brukar definieras som samrötningsanläggningar. Läs mer om olika rötningsanläggningar i Energimyndighetens årliga statistik över svensk biogasproduktion (se länk till höger).

Bildkälla: Tekniska Verken i Linköping

(Uppdaterat 2017-06-28 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se