Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rötning

Rötning är en naturlig process där organiskt material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö. Vid rötning bildas biogödsel, som är ett utmärkt gödningsmedel. Vid rötning bildas även biogas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Biogas används med stor fördel som fordonsbränsle. Andra användningsområden är el- och värmeproduktion.

Biogas ger inget nettoutsläpp av koldioxid, vilket är en av de riktigt stora fördelarna.

Biogödsel är ett snabbverkande organiskt gödselmedel som delvis kan ersätta mineralgödsel inom jordbruket. Biogödseln kan certifieras enligt SPCR120 där krav ställs på hela kedjan, från inkommande substrat till processen och färdig produkt.

Rötning i anläggningar som endast tar emot källsorterat matavfall och andra substrat från livsmedels- och foderkedjan brukar definieras som samrötningsanläggningar. Läs mer om olika rötningsanläggningar i Energimyndighetens årliga statistik över svensk biogasproduktion (se länk till höger).

Bildkälla: Tekniska Verken i Linköping

(Uppdaterat 2017-06-28 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!