Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Egenkontroll metanutsläpp – frivilligt åtagande

Avfall Sverige införde 2007 ett frivilligt åtagande för biogas- och uppgraderingsanläggningar där de förbinder sig till att systematiskt arbeta med att kartlägga och minska sina utsläpp av metan.

Det övergripande målet är att:

  • Anläggningsägare får hjälp att strukturerat inventera sin anläggning med fokus på utsläpp av metan.
  • Anläggningsägare får bättre kunskap om utsläppen av metan från sin anläggning.
  • Eventuella metanutsläpp identifieras och reduceras.
  • Biogasbranschen får bättre underlag och därmed bättre trovärdighet i frågan om metanutsläpp.

Det frivillliga åtagandet består av två huvudsakliga delar:

  • Systematisk läcksökning och åtgärdande av funna läckor. Detta utförs i första hand av anläggningens egen personal med minsta intervall en gång per år, men ett tätare intervall rekommenderas.
  • Emmissonsmätning i utsläppspunkter med systematiska utsläpp för att kvantifiera utsläpp och förluster av metan, utförs av extern och oberoende mätkonsult med intervallet vart tredje år.

För varje utsläppspunkt som kvantifieras upprättar mätkonsulten en avvikelserapport där det också ska ges förslag på åtgärder för att minska utsläppet. I ett kvantifieringsprotokoll summeras utsläppen och man får ett värde på de totala metanförlusterna på anläggningen. Anläggningen kompletterar avvikelserapporten och kvantifieringsprotokollet med planerade åtgärder samt målsättning innan det skickas till Avfall Sverige för sammanställning. 

(Uppdaterad 2015-09-30 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

HEMAB, Härnösand Energi & Miljö AB, söker chef till affärsområde Återvinning.

Läs mer

OX2 i Helsingborg söker en processingenjör till biogasanläggningen.

Läs mer

Örebro kommun söker planerare inom hållbarhet och återanvändning.

Läs mer

NSR i Helsingborg söker kommunikatör.

Ladda ner annonsen

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, säker arbetsledare till återvinningscentralerna.

Läs mer

KSRR söker kommunikationsansvarig.

Läs mer

KSRR söker även personalansvarig.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se