Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Egenkontroll metanutsläpp – frivilligt åtagande

Avfall Sverige införde 2007 ett frivilligt åtagande för biogas- och uppgraderingsanläggningar där de förbinder sig till att systematiskt arbeta med att kartlägga och minska sina utsläpp av metan.

Det övergripande målet är att:

  • Anläggningsägare får hjälp att strukturerat inventera sin anläggning med fokus på utsläpp av metan.
  • Anläggningsägare får bättre kunskap om utsläppen av metan från sin anläggning.
  • Eventuella metanutsläpp identifieras och reduceras.
  • Biogasbranschen får bättre underlag och därmed bättre trovärdighet i frågan om metanutsläpp.

Det frivillliga åtagandet består av två huvudsakliga delar:

  • Systematisk läcksökning och åtgärdande av funna läckor. Detta utförs i första hand av anläggningens egen personal med minsta intervall en gång per år, men ett tätare intervall rekommenderas.
  • Emissionsmätning i utsläppspunkter med systematiska utsläpp för att kvantifiera utsläpp och förluster av metan, utförs av extern och oberoende mätkonsult med intervallet vart tredje år.

För varje utsläppspunkt som kvantifieras upprättar mätkonsulten en avvikelserapport där det också ska ges förslag på åtgärder för att minska utsläppet. I ett kvantifieringsprotokoll summeras utsläppen och man får ett värde på de totala metanförlusterna på anläggningen. Anläggningen kompletterar avvikelserapporten och kvantifieringsprotokollet med planerade åtgärder samt målsättning innan det skickas till Avfall Sverige för sammanställning. 

(Uppdaterad 2017-03-16 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker enhetschef till avfallsavdelningen.

Läs mer

Täby kommun söker projektledare med drift- och kundfokus till avfallsenheten.

Ladda ner annonsen

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!