Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Hållbarhetskriterier

Lagen om hållbarhetskriterier (2010:598) finns till för att säkerställa att biobränslen är miljömässigt hållbara från att de tillverkas till att de används. Hållbarhetskriterierna gäller till exempel för biogas för fordon, biodiesel och etanol.

Biodrivmedel måste enligt lagen uppfylla vissa krav på hållbarhet, bland annat att hänsyn måste tas till biologisk mångfald när råvara produceras på vissa marker samt krav på minskning i utsläpp av växthusgaser. Det måste gå att bevisa att bränslena är hållbara i varje steg av produktionskejdan, och det är upp till den som är skattskyldig för biodrivmedlet, det vill säga den som säljer till slutkunden, att bevisa detta. Detta görs genom att varje företag sätter upp ett kontrollsystem som ska granskas av en oberoende granskare, samt godkännas av Energimyndigheten.

Varje år ska de skattskyldiga företagen rapportera till Energimyndigheten, bland annat om vilka volymer som sålts, var råvaran kommer ifrån och vilka minskningar av växthusgasutsläpp användningen av biodrivmedlet fört med sig jämfört med användningen av motsvarande fossilt drivmedel.

För att ett biodrivmedel ska räknas som miljömässigt hållbart enligt hållbarhetskriterierna måste vissa krav vara uppfyllda, bland annat att  användningen av biobränslet ska ge upphov till mindre utsläpp av växthusgaser än motsvarande användning av fossila bränslen. Kraven blir hårdare allt eftersom. Läs mer om hållbarhetskriterierna på Energimyndighetens hemsida (se länk till höger).

Avfall Sverige har tillsammans med branschorganisationerna Energigas Sverige och Svenskt Vatten tagit fram ett förslag till kontrollprogram samt beräkningsverktyg för levererade hållbara mängder. Beräkningsverktyg, mallar m.m. finns på Energigas Sveriges hemsida (se länk till höger).

(Uppdaterat 2015-01-09 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!