Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Utvecklingssatsningen för biologisk återvinning

De utvecklingsprojekt som initieras genom arbetsgruppen för biologisk återvinning och dess verksamhetsgrupp och nätverk, finansieras genom en gemensam och frivillig utvecklingssatsning. Projekten redovisas i rapporter som publiceras på Avfall Sveriges webbplats.

Resultaten från projekten redovisas bland annat vid temadagar och arbetsgruppsmöten.

Fokusområden

  • Tryggad och utvecklad marknad för biogasen
  • Marknadsutveckling för biogödsel
  • Arbetsmiljö

Från idé till resultat

Det huvudsakliga utvecklingsarbetet bedrivs inom verksamhetsgrupp Rötning och nätverken. Dessa har till uppgift att behandla aktuella frågor inom respektive område. Vidare har verksamhetsgruppen till uppgift att initiera och bereda utvecklingsprojekt och utredningar vars resultat kan komma alla medlemmar inom arbetsgruppen för biologisk återvinning till nytta.

Genom utvecklingssatsningen för biologisk återvinning uppmanas även konsulter, universitet och högskolor att komma in med ansökningar om medel att bedriva projekt. Arbetsgruppens arbetsutskott (AU) fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas. 

Ansökningar inom utvecklingssatsningen för biologisk återvinning ombeds skickas till Caroline Steinwig, Rådgivare för biologisk återvinning, Avfall Sverige. 

(Uppdaterat 2017-06-28 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se