Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Utvecklingssatsningen för biologisk återvinning

De utvecklingsprojekt som initieras genom arbetsgruppen för biologisk återvinning och dess verksamhetsgrupp och nätverk, finansieras genom en gemensam och frivillig utvecklingssatsning. Projekten redovisas i rapporter som publiceras på Avfall Sveriges webbplats.

Resultaten från projekten redovisas bland annat vid temadagar och arbetsgruppsmöten.

Fokusområden

  • Tryggad och utvecklad marknad för biogasen
  • Marknadsutveckling för biogödsel
  • Arbetsmiljö

Från idé till resultat

Det huvudsakliga utvecklingsarbetet bedrivs inom verksamhetsgrupp Rötning och nätverken. Dessa har till uppgift att behandla aktuella frågor inom respektive område. Vidare har verksamhetsgruppen till uppgift att initiera och bereda utvecklingsprojekt och utredningar vars resultat kan komma alla medlemmar inom arbetsgruppen för biologisk återvinning till nytta.

Genom utvecklingssatsningen för biologisk återvinning uppmanas även konsulter, universitet och högskolor att komma in med ansökningar om medel att bedriva projekt. Arbetsgruppens arbetsutskott (AU) fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas. 

Ansökningar inom utvecklingssatsningen för biologisk återvinning ombeds skickas till Caroline Steinwig, Rådgivare för biologisk återvinning, Avfall Sverige. 

(Uppdaterat 2017-06-28 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!