Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Organisation och samverkan

Kommunerna kan själva välja hur man vill organisera sin avfallshantering, den möjligheten till kommunalt självstyre finns i grundlagen. Över hälften av kommunerna har valt förvaltningsform, medan resten av kommunerna verkställer sitt ansvar för avfallshanteringen genom kommunala bolag, eget eller samägt med andra kommuner. 2016 finns 51 helägda kommunala bolag som bedriver kommunens avfallsverksamhet. Ofta ingår även VA och energi i dessa bolag. Det 22 regionbolag inom avfallsområdet. 

Förutsättningar och regelverk för avfallshantering har blivit alltmer komplicerat och resurskrävande under senare år. Många, både små och stora kommuner, får det allt svårare att uppfylla alla krav. Samverkan mellan två eller flera kommuner kan vara ett naturligt steg för att underlätta avfallshanteringen.

Samverkan kan bedrivas i olika former

Det finns olika sätt att bedriva samverkan inom avfallsområdet, t.ex. gemensam upphandling, gemensamt bolag, kommunalförbund och gemensam nämnd. Det finns tio kommunalförbund som består av totalt 41 kommuner. Samverkan i gemensam nämnd är mindre vanligt. Sju kommuner ingår i totalt tre gemensamma nämnder.

Kommunala bolag är vanliga inom all kommunal verksamhet. Läs mer om samverkan i rapporten Kommunal samverkan inom avfallssektorn - erfarenheter och utvecklingstendenser, Rapport 2016:24.

(Uppdaterat 2016-11-18 av Jenny Westin)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se