Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Organisation och samverkan

Kommunerna kan själva välja hur man vill organisera sin avfallshantering, den möjligheten till kommunalt självstyre finns i grundlagen. Över hälften av kommunerna har valt förvaltningsform, medan resten av kommunerna verkställer sitt ansvar för avfallshanteringen genom kommunala bolag, eget eller samägt med andra kommuner. 2016 finns 51 helägda kommunala bolag som bedriver kommunens avfallsverksamhet. Ofta ingår även VA och energi i dessa bolag. Det 22 regionbolag inom avfallsområdet. 

Förutsättningar och regelverk för avfallshantering har blivit alltmer komplicerat och resurskrävande under senare år. Många, både små och stora kommuner, får det allt svårare att uppfylla alla krav. Samverkan mellan två eller flera kommuner kan vara ett naturligt steg för att underlätta avfallshanteringen.

Samverkan kan bedrivas i olika former

Det finns olika sätt att bedriva samverkan inom avfallsområdet, t.ex. gemensam upphandling, gemensamt bolag, kommunalförbund och gemensam nämnd. Det finns tio kommunalförbund som består av totalt 41 kommuner. Samverkan i gemensam nämnd är mindre vanligt. Sju kommuner ingår i totalt tre gemensamma nämnder.

Kommunala bolag är vanliga inom all kommunal verksamhet. Läs mer om samverkan i rapporten Kommunal samverkan inom avfallssektorn - erfarenheter och utvecklingstendenser, Rapport 2016:24.

(Uppdaterat 2016-11-18 av Jenny Westin)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!