Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Studentrapporter

Följande rapporter har tagits fram av studenter inom området ekonomi, avfallsavgifter med mera. 


Metodansats för jämförelse av hushållens kostnader för avfallshantering i ett urval europeiska kommuner, studentarbete för PwC och Avfall Sverige - rapport

Household Waste Collection. Factors and variations. Doktorsavhandling

Taxans effekt på avfallsflödet. Examensarbete


Avfallstaxan – En studie om kalkylering och taxesättning i renhållningsbranschen. Magisteruppsats

Den miljöstyrande avfallstaxan – sant eller falskt? Kandidatuppsats

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se