Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

 

Energiåtervinning

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energin ur avfallet. Svenska avfallsförbränningsanläggningar producerar varje år fjärrvärme som motsvarar värmebehovet för cirka 810 000 genomsnittliga villahushåll.

Hälften av uppvärmningsbehovet i bostäder och lokaler täcks idag av fjärrvärme och avfallsförbränningen svarar för drygt 20 procent av fjärrvärmeproduktionen i landet. Avfallsförbränning ger också el motsvarande behovet för drygt 250 000 villor.

Under 2013 gick 2 235 930 ton hushållsavfall till energiåtervinning. Det är en minskning från 2012 med 1,5 procent. Utslaget på varje invånare i Sverige lämnades 231,8 kg hushållsavfall per person till energiåtervinning 2013. Energiåtervinning utgör 50,3 procent av den totala mängden behandlat hushållsavfall.

Enligt EU:s ramdirektiv för avfall är avfallsförbränning med effektiv energiutvinning att betrakta som återvinning. Svenska anläggningar uppfyller väl det så kallade energiutvinningskriteriet. Det är ett hygieniskt och miljömässigt bra sätt att behandla det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan metod.

Utsläppsvärden från svenska förbränningsanläggningar redovisas till myndigheterna enligt de krav som föreskrivs.

(Senast uppdatera 140728, Jakob Sahlén)

Lediga platser

Västervik Miljö & Energi söker affärsområdeschef för Avfall & Återvinning.

Läs mer

Telge Återvinning i Södertälje söker miljöansvarig.

Läs mer

Sysav i Malmö söker central arbetsmiljösamordnare.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, söker avfallsexpert till internationella uppdrag.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer