Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

 

Energiåtervinning

Under 2014 gick 2 148 640 ton hushållsavfall till energiåtervinning. Det är en minskning från 2013 med 4 procent. Utslaget på varje invånare i Sverige lämnades 220 kg hushållsavfall per person till energiåtervinning 2014. Energiåtervinning utgör 47,3 procent av den totala mängden behandlat hushållsavfall. 

Avfall är ett viktigt bränsle i de svenska fjärrvärmesystemen. 2014 utvanns totalt 16,6 TWh energi, fördelat på 14,6 TWh värme och 2,0 TWh el. Sverige är det land i Europa, som utvinner mest energi per ton ur avfallet, cirka 3 MWh per ton. 

Enligt EU:s ramdirektiv för avfall är avfallsförbränning med effektiv energiutvinning att betrakta som återvinning. Svenska anläggningar uppfyller väl det så kallade energiutvinningskriteriet. Det är ett hygieniskt och miljömässigt bra sätt att behandla det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan metod.

Utsläppsvärden från svenska förbränningsanläggningar redovisas till myndigheterna enligt de krav som föreskrivs.

(Senast uppdaterad 2015-07-22, Jakob Sahlén)

Lediga platser

Telge Återvinning söker arbetsledare.

Ladda ner annonsen

SRV återvinning söker processingenjör till produktionsanläggningen i Gladö Kvarn.

Ladda ner annonsen

Econova söker Account Manager för region Norr.

Ladda ner annonsen

Econova söker produktchef för området konstruktion.

Ladda ner annonsen

Nässjö Affärsverk, NAV, söker renhållningsingenjör.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer