Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

 

Energiåtervinning

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energin ur avfallet. Svenska avfallsförbränningsanläggningar producerar varje år fjärrvärme som motsvarar värmebehovet för cirka 810 000 genomsnittliga villahushåll.

Hälften av uppvärmningsbehovet i bostäder och lokaler täcks idag av fjärrvärme och avfallsförbränningen svarar för drygt 20 procent av fjärrvärmeproduktionen i landet. Avfallsförbränning ger också el motsvarande behovet för drygt 250 000 villor.

Under 2012 gick 2 270 650 ton hushållsavfall till energiåtervinning. Det är en ökning från 2011 med 1,6 procent. Utslaget på varje invånare i Sverige lämnades 237,6 kg hushållsavfall per person till energiåtervinning 2012.  Energiåtervinning utgör 51,6 procent av den totala mängden behandlat hushållsavfall.

(Senast uppdaterad 20130701, Jakob Sahlén)

Lediga platser

SRV Återvinning AB söker avfallsingenjör

Läs mer

NSR AB söker miljösamordnare och vattenprovtagare

Läs mer

Säffle och Åmåls kommuner söker vikarierande renhållningschef

Läs mer

Upplands-Bro kommun söker projektledare till Tekniska avdelningens avfallsenhet.

Läs mer

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, söker driftansvarig till Oskarshamn.

Läs mer

Tyréns AB söker avfallskonsult.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer