Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

 

Energiåtervinning

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energin ur avfallet. Svenska avfallsförbränningsanläggningar producerar varje år fjärrvärme som motsvarar värmebehovet för cirka 810 000 genomsnittliga villahushåll.

Hälften av uppvärmningsbehovet i bostäder och lokaler täcks idag av fjärrvärme och avfallsförbränningen svarar för drygt 20 procent av fjärrvärmeproduktionen i landet. Avfallsförbränning ger också el motsvarande behovet för drygt 250 000 villor.

Under 2013 gick 2 235 930 ton hushållsavfall till energiåtervinning. Det är en minskning från 2012 med 1,5 procent. Utslaget på varje invånare i Sverige lämnades 231,8 kg hushållsavfall per person till energiåtervinning 2013. Energiåtervinning utgör 50,3 procent av den totala mängden behandlat hushållsavfall.

Enligt EU:s ramdirektiv för avfall är avfallsförbränning med effektiv energiutvinning att betrakta som återvinning. Svenska anläggningar uppfyller väl det så kallade energiutvinningskriteriet. Det är ett hygieniskt och miljömässigt bra sätt att behandla det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan metod.

Utsläppsvärden från svenska förbränningsanläggningar redovisas till myndigheterna enligt de krav som föreskrivs.

(Senast uppdatera 140728, Jakob Sahlén)

Lediga platser

 

Hias i Hamar, Norge, söker rådgivare för återvinning och miljö.

Läs mer

Affärsverken i Karlskrona söker affärsområdeschef för renhållning och logistik.

Läs mer

Nacka kommun söker avfallschef.

Läs mer

Uson Miljöteknik söker säljare.

Ladda ner annonsen

AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg, söker transportledare för insamling av hushållsavfall i Skövde Kommun.

Läs mer

Västervik Miljö & Energi söker affärsområdeschef för Avfall & Återvinning.

Läs mer

Miljönär-vänligt

2015-05-07 Internationellt intresse för kampanjen

Det har kommit in cirka 275 ansökningar till vår kampanj Miljönär-vänlig, nära 250 har fått märkningen och finns nu med på kartan. Kampanjen har rönt mycket uppmärksamhet inte bara bland svenska media, myndigheter med flera utan också internationellt. Avfall Sverige har bjudits in och kommer att tala om kampanjen i två EU-sammanhang.


2015-03-09 Kartan som visar var du kan laga, låna eller återanvända

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.


2015-03-02 Miljönär-vänliga Myrorna

Myrornas 34 butiker runt om i landet har nu fått märkningen Miljönär-vänlig.


Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer