Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Anläggningarna

Avfallsförbränning med energiutvinning är en väl etablerad energikälla i Sverige. Den första förbränningsanläggningen togs i drift 1904 i Lövsta utanför Stockholm. Under senare delen av 1940-talet började fjärrvärmenäten byggas ut i samband med den omfattande nybyggnationen efter andra världskriget. Det skapade avsättning för energin från avfallsförbränning. Under 1970-talet startade den stora utbyggnaden av avfallsförbränningsanläggningar. Idag har vi 32 medlemsanläggningar som förbränner hushållsavfall och annat avfall. För kontaktuppgifter, klicka här.

I hela världen finns fler än 2 500 förbränningsanläggningar för avfall, fördelat enligt följande:

  • ca 2 000 i Asien,
  • ca 460 i Europa
  • ca 100 i Nordamerika
  • ett tiotal i övriga världen

Avfallsmängderna i Sverige har ökat under de senaste 30 åren. Utvecklingen har hittills i hög grad styrts av den ekonomiska tillväxten. Det finns ett starkt samband mellan ekonomisk tillväxt, konsumtion och uppkommen mängd avfall. Enligt EUs direktiv om avfall, ska avfallsminimering prioriteras. Medlemsländerna måste därmed bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökade avfallsmängder. Prognoser idag tyder dock fortfarande på ökade avfallsmängder sett över ett längre tidsperspektiv.

(Uppdaterad 2012-08-03 av Inge Johansson)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!