Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Europa minskar avfallet 19–27 november

För åttonde året i rad är Avfall Sverige nationell koordinator i EU-projektet Europa minskar avfallet. Veckan pågår 19–27 november och temat blir förpackningsavfall. Anmälningsformuläret på ewwr.eu är nu öppet, välkommen med ditt arrangemang!

Är ni bäst i Europa på avfallsförebyggande?

Den 19-27 november genomför EU-länderna tusentals avfallsförebyggande aktiviteter för att inspirera till ett mer miljömedvetet agerande. I början av nästa år koras Europas bästa projekt under en ceremoni i Bryssel. Nu letar vi efter avfallsförebyggande projekt i Sverige. Är du intresserad av att genomföra en aktivitet? Eller har din verksamhet kanske redan gjort något som skulle passa in? Då är det dags att anmäla er! Gör det här

Läs mer


2016-10-21

Festa på rester!

Ska råvarorna åka i soporna eller kan de utgöra grunden för kvällens lyxmiddag? Nya recept från en stjärnkock minskade matsvinnet i nordöstra Skåne.

Läs mer
2016-10-19

Från container till konsthall med Art Space Waste Race

Döljer sig nya konstverk bland dina sopor? Under Europa Minskar Avfallet-veckan 2012 gav Gästrike återvinnare sju konstnärer i uppgift att bygga varsin installation av grovsopor.

Läs mer
2016-10-17

Återbrukscentraler skapar nya minimeringshjältar

Besöket på återvinningscentralen går oftast ut på att kasta avfall och oönskade prylar. Men på allt fler platser i Sverige börjar det nu se annorlunda ut. Efter ett besök är det numera högst troligt att du har lämnat något som någon annan kan ha nytta av.

Läs mer
2016-10-14

Länge leve prylen!

Varför är det viktigt att återanvända? Och varför gör man det egentligen? Länge leve prylen är en webplattform som besvarar de och andra viktiga frågor på ett snyggt och lättillgängligt sätt.

Läs mer
2016-10-12

Matsalskämpar minskade matsvinnet i skolorna

I november förra året gick den senaste Matsalskampen av stapeln. SÖRABS bidrag från 2015 års Europa Minskar Avfallet-vecka engagerade över 20 000 elever på 57 skolor i en tävling för att minska matsvinnet.

Läs mer
2016-10-03

Praktiska tips och goda exempel på att förebygga avfall

Alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad ska minska sitt avfall. Som stöd för att komma igång har förvaltningen Kretslopp och vatten tagit fram vägledningar och checklistor med praktiska tips och goda exempel. Exemplen har tagits fram tillsammans med pilotverksamheter i staden. Vägledningarna och checklistorna kan också användas av andra offentliga och privata verksamheter.

Läs mer

Avfall Sverige är nationell koordinator för Europa minskar avfallet och samordnar projekten och sköter all kontakt mellan projektdeltagare och EU. Projektet ligger i linje med vår vision "Det finns inget avfall"

Naturvårdsverket samordnar "Europa minskar avfallet" tillsammans med Avfall Sverige och på deras webbplats kan ni läsa om varför det är viktigt att förebygga avfall.

”Europa minskar avfallet”  är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.