Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kontakta oss gärna!

Har du frågor eller synpunkter som gäller projektet "Europa minskar avfallet" är du välkommen att kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige

Telefon: 040-35 66 08

Mobil: 070-662 61 28

E-post: acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är nationell koordinator för Europa minskar avfallet och samordnar projekten och sköter all kontakt mellan projektdeltagare och EU. Projektet ligger i linje med vår vision "Det finns inget avfall"

Naturvårdsverket samordnar "Europa minskar avfallet" tillsammans med Avfall Sverige och på deras webbplats kan ni läsa om varför det är viktigt att förebygga avfall.