Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallstrappan visar att vi i första hand ska se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön.

Reduce. Reuse. Rethink.

Ständigt ställs vi inför nya lagar och bestämmelser som reglerar hur vi måste ta hand om och behandla vårt avfall. Utmaningar som kräver mycket av oss alla.

I Sverige är vi duktiga på att återanvända, återvinna och utvinna energi ur vårt avfall. Ändå står vi inför samma stora utmaning som resten av världen: våra avfallsmängder måste minska.

Det var därför EU-projektet "Europa minskar avfallet" startade 2009 med syftet att minska avfallet i hela Europa. Alla länder som deltar genomför under en och samma vecka aktiviteter för att förebygga avfall och för att minska mängden farliga ämnen i avfallet.

I Sverige återvinns 99 procent av allt hushållsavfall, antingen som material eller energi. Men den stora miljövinsten finns i att minska mängderna avfall. Stora avfallsmängder innebär en enorm förbrukning av jordens resurser. De senaste tio åren har hushållsavfallet ökat med över 30 procent i Sverige. Då hjälper det inte att Sverige har en mycket bra avfallshantering.

Minskade avfallsmängder medför minskat behov av material och energi, vilket ger minskade utsläpp från produktion, från transport och från avfallshanteringen. Forskning visar att om mängden hushållsavfall i Sverige minskar 5 procent kan de årliga utsläppen av växthusgaser minska med 300 000 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser från en medelstor svensk kommun!