Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Olika kategorier projektanordnare

Aktiviteterna får utföras av projektanordnare som tillhör någon av följande kategorier:

  • Förvaltningar/offentliga institutioner/myndigheter
  • Föreningar/organisationer/europeiska nätverk
  • Industri/näringsliv/handel
  • Utbildningsinstitutioner
  • Övriga (som t ex sjukhus, ålderdomshem, kulturinstitutioner)

Privatpersoner kan dock inte anordna projekt och medverka i "Europa minskar avfallet".

Aktiviteterna får anordnas på valfri plats i Sverige. Aktiviteten kan inriktas på specifika målgrupper som till exempel skolbarn eller anställda men kan också rikta sig till allmänheten.

Teman för aktiviteterna

Aktiviteterna för att minska avfallet ska fokusera på en eller flera av nedanstående teman. Även om projekt inte gjorts speciellt för "Europa minskar avfallet" kan det ändå vara med. Det enda som krävs är att projektet pågår någon eller några dagar under dem aktuella veckan. Det spelar ingen roll om projektet håller på hela året, hela november, hela veckan eller bara en dag i veckan.

Öka medvetenheten om att det genereras för mycket avfall

Aktiviteter med syftet att öka medvetenheten om att vi måste minska mängden avfall som produceras. Aktiviteterna ska betona bland annat den miljömässiga och ekonomiska nyttan med att minska mängden avfall. Aktiviteterna bör utföras på ett sådant sätt att ingen förväxling uppstår mellan avfallsminimering och sopsortering.

Bättre produktion

Aktiviteter som ökar medvetenheten om industrins och näringslivets åtgärder för att minska mängden avfall som uppkommer i deras verksamhet. Det gäller inte bara att minska mängden avfall som uppkommer på ett kontor eller öka medvetenheten bland leverantörer och minska produktionsspill, utan också genom att inkludera förebyggande av avfall vid produktdesign och i alla stadier av tillverkningsprocessen.

Bättre konsumtion

Aktiviteter med syfte att få konsumenten att noggrant tänka igenom sina val, och tänka på miljön varje gång ett köp görs. Konsumenten bör välja återanvändningsbara produkter, välja de produkter som har lite eller ingen förpackning, de produkter som är miljömärkta m m.

Längre livslängd för produkter

Aktiviteter som bland annat förespråkar att vänta med att köpa en ny produkt genom att istället välja att reparera eller återanvända den gamla eller som uppmuntrar till att ge bort produkter som inte längre används med mera.

Mindre avfall som kastas

Aktiviteter som visar vad som kan göras för att undvika att kasta så mycket, till exempel genom att lukta/smaka på produkter vars bäst-före datum passerats, sätta upp ”Ej reklam”-klistermärken på brevlådan med mera.

Den exakta formen och innehållet för projektet är det förstås projektutvecklaren som bestämmer.