Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Tips och ideer

Bytesaktivitet

Vi har alla saker som vi inte använder men som någon annan kan ha nytta och glädje av. Kommunen kan enkelt hjälpa till så att dessa saker byter ägare. Det finns många olika saker som passar för en bytesaktivitet. Några exempel är:

•    Vuxenkläder
•    Barnkläder
•    Leksaker
•    Pocketböcker
•    DVD-filmer
•    Husgeråd
•    Verktyg
•    Julsaker

Principen kan vara att lika många saker som en person lämnar in får sedan hämtas ut.  Annonsering om bytardagen görs i god tid via kanaler som är kända inom kommunen. Tid och plats för inlämning och själva aktiviteten anges. Inlämning sker i förväg på en central plats. Vid inlämningen får den som lämnar in saker lika många biljetter eller kuponger som antal inlämnade saker.

Det kan bli extra roligt om bytardagen sker i samverkan med andra aktiviteter. Kanske vill kommunen informera om något eller kanske vill man få in synpunkter från kommuninvånarna i någon fråga.

För att öka attraktiviteten för dagen, locka med en filmhörna, en modevisning, lekrum för barnen, tävling i snyggaste julpyntet.

Inspirationsfrukost

Inspirera skolpersonal, kommunens ekonomer eller företag inom kommunen. Bjud in inspirerande föreläsare som ger konkreta exempel på:

•    vilka vinster man kan få genom att jobba med matsvinn i skolan
•    hur företag kan dra affärsnytta genom att jobba med hållbarhetsfrågor
•    hur kommunpersonal kan spara pengar och miljö genom att använda upphandling

Intern kommunikation i kommunen

För att uppnå en intern förankring av förebyggandefrågan inom kommunen genomförs en enkel kommunikationskampanj under EMA-veckan, exempelvis genom kommunens personaltidning, via intranätet eller exempelvis på ett lednings- eller chefsmöte. Presentationsmaterial kommer att tas fram av Avfall Sverige.

Målet är att berätta att och varför kommunen ska eller har startat att jobba med förebyggande av avfall. Målgruppen kan till exempel vara alla förvaltningschefer.  Tanken är att det ska leda till reflexioner över hur man kan arbeta med detta i sin respektive verksamhet.

Intern tävling i kommunen

Tävlingen lanseras med en annons i kommuntidningen. Förslag på tips om hur man kan förebygga avfall på den egna avdelningen lämnas till den som ansvarar för aktiviteten. Förslagen presenteras på kommunens intranät samt i tidningen. Några vinnare dras via lottning och priser delas ut.

Tips för skolan

En av de viktigaste miljöfrågorna är att minska avfallsmängderna. Om utvecklingen fortsätter som hittills, så kan vi se fram emot en ungefär dubbel mängd sopor till år 2030. Och det är inte hållbart ur miljösynpunkt. Här kan skolan göra skillnad. sopskolan.se är Avfall Sveriges digitala utbildning för högstadiet. Där finns fakta både om avfallshantering och om förebyggande av avfall. Där finns också lektionstips och en beskrivning av hur sajten kan användas i undervisningen. sopskolan.se är anpassad till läroplanen och andra styrdokument.

Pdf-filen nedan innehåller fler tips om aktiviteter som ni kan göra på era lektioner. Om ni gör en aktivitet så är ni varmt välkomna att anmäla den till Europa minskar avfallet-veckan.

Ladda ner tips för skolan

Fem snabba frågor

Här följer förslag på ”fem snabba frågor” med tema mat, badrum och kläder. Med ”fem snabba frågor” kan vi väcka tankar om den egna konsumtionen. Frågor är uppbyggda enligt slösa – spara. Vi är väl knappast bara den ena eller andra typen men frågorna kan provocera fram en reflektion över den egna konsumtionen. Frågorna kan användas som en frågesport på webb eller i en trycksak där man svara själv. Eller som inledning inför en diskussion om konsumtion och miljöpåverkan.

Ladda ner "fem snabba frågor"

Goda exempel på avfallsförebyggande projekt

Avfall Sverige har sammanställt en rapport med en mängd framgångsrika exempel på avfallsförebyggande arbete i landets kommuner. Rapporten finns i två versioner, en förkortad samt en lite längre underlagsrapport. Ladda ner rapporterna här:

U2011:05 Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner – idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion

U2012:10 Avfallsförebyggande i praktiken – en guide till hur kommuner kan arbeta med återbruk, underlagsrapport