Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Vilka kan delta i projektet?

Företag, organisationer, kommuner eller myndigheter kan alla  delta i projektet Europa Minskar Avfallet.

Aktiviteterna kan vara stora eller små. De måste genomföras eller presenteras under den aktuella veckan. Men själva aktiviteten behöver inte genomföras den aktuella veckan.

Det finns många skäl att delta. Ett är att visa konsumtionens påverkan på miljön och hur vi alla kan bidra till ett hållbart samhälle. Ett annat är att det kan ge PR-poäng – hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Ytterligare ett är att man kan spara pengar genom att minska sitt avfall. Genom olika typer av aktiviteter kan vi öka medvetenheten om att det genereras för mycket avfall och – på sikt – påverka allmänheten och verksamheter att minska sina avfallsmängder.

Om så många som möjligt genomför olika aktiviteter under en och samma vecka, är vi övertygade om att vi kan nå ut till våra olika målgrupper och få gehör och förståelse för frågan om att vi måste minska mängderna avfall som uppstår!