Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Externa rapporter om förebyggande

Utöver Avfall Sveriges rapporter om förebyggande finns det också en del intressanta rapporter som har publicerats på andra aktörers hemsidor. Här följer ett urval.

Livsmedelssvinn i hushåll och skolor (Livsmedelsverket 2011)

En sammanställning av kunskap om matsvinn i hushåll och skolor, omfattningen, kostnader för svinnet samt vilka livsmedel som slängs och varför.

Ladda ner rapporten här

Nyttan av att minska matsvinnet (Naturvårdsverket 2012)

Livsmedelsproduktionen ger upphov till miljöpåverkan i hela livsmedelskedjan. Stora mängder av de livsmedel som produceras slängs idag i onödan och utgör därmed en stor miljökostnad. Rapporten analyserar den samhällsekonomiska nyttan av att minska matavfallet  i hela livsmedelskedjan undantaget primärproduktionen.

Ladda ner rapporten här

Matavfallsmängder i Sverige (Naturvårdsverket 2014)

Produktion, distribution och konsumtion av mat står för en betydande del av vår miljöpåverkan. Naturvårdsverket arbetar sedan ett antal år med att ta fram uppgifter och beräkna mängderna matavfall. I denna broschyr sammanfattas resultaten över mängderna matavfall för 2012 samt omräknade siff­ror för 2010.

Ladda ner rapporten här

Vägen mot minskat matavfall och en bättre miljö (Fazer 2013)

Att maten inte är god och att portionerna är för stora är de vanligaste orsakerna till att en del av restauranglunchen slängs. Det visar en undersökning om svenskarnas inställning till matavfall som YouGov har genomfört på uppdrag av Fazer.

Rapporten kan laddas ner via länk från Fazers hemsida http://www.fazer.se

Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion (Nordiska Ministerrådet 2013)

Hållbar konsumtion och livsstil är något som politiker i de nordiska länderna eftersträvar. Men i rapporten konstateras att det är lång väg till ett hållbart samhälle. En viktig anledning är de nuvarande politiska strategierna i samhället. Samtidigt så visar studien att det finns många möjligheter för beslutsfattarna att påverka och förändra. För att åstadkomma en förändring behövs ökad kunskap om vårt konsumtionsbeteende och dess myter.

Ladda ner rapporten här

Drivkrafter bakom uppkomsten av elavfall (Naturvårdsverket 2013)

En kunskapssammanställning kring vilka drivkrafterna är bakom att elavfall uppstår och att mängderna ökar.

Ladda ner rapporten här

Konsumtion och återanvändning av textilier (SMED 2014)

SMED har på uppdrag av Naturvårdsverket beräknat andrahandsmarknaden för kläder och hemtextilier, samt andelen andrahandsvaror jämfört med försäljning av nya textilier i Sverige för åren 2011 och 2013.

Ladda ner rapporten här

Aktuellt

2017-09-29 Europa minskar avfallet 18–26 november

För nionde året i rad arrangeras EU-projektet Europa minskar avfallet. Årets tema är ”Repair and reuse – give it a second life!” Projektet går ut på att alla länder inom EU under en och samma vecka, 18-26 november, fokuserar och lyfter frågor kring att minska avfallsmängderna på olika sätt.


2017-03-28 Förpackningsspanarna till final

Nu har European Week for Waste Reduction (EWWR) utsett finalisterna i tävlingen om bästa projekt i Europa 2016. Bidraget från Kretslopp och Vatten i Göteborg, Förpackningsspanarna, gick vidare till final!


2016-11-25 En Köpfri Dag utmanar och inspirerar

November varje år uppmärksammas En Köpfri Dag, en internationell kampanj som agerar motpol till nutidens konsumtionshets. I år infaller dagen den 25 november, samtidigt som projektet Europa Minskar Avfall pågår.


2016-11-24 Sveriges första förpackningsfria butik uppmärksammar avfallsfrågan

I början av november slog Gram Malmö upp portarna som Sveriges första förpackningsfria butik. Helgen den 26 till 27 november uppmärksammar de projektet Europa Minskar Avfallet genom att bjuda alla som tar med sig en egen behållare på rabatt.


sopskolan.se

sopskolan.se är Avfall Sveriges digitala utbildning för högstadiet. Där finns fakta både om avfallshantering och om förebyggande av avfall. Där finns också lektionstips och en beskrivning av hur sajten kan användas i undervisningen. sopskolan.se är anpassad till läroplanen och andra styrdokument.

sopskolan.se

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!