Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rimligt avstånd till avlämningsplats

Kommunen har inte någon möjlighet att framtvinga egen borttransport till uppsamlingsplatser eller liknande, belägna längre bort än inom rimligt avstånd från fastigheten – i rättspraxis benämns detta som rimligt gångavstånd. Rimligt avstånd till avlämningsplats beror på typen av bebyggelse men torde inte överstiga mer än  några hundra meter för permanentboende. I några avgöranden som gäller fritidshus har 400-500 meter ansetts vara rimligt avstånd till avlämningsplats. Det innebär inte att längre avstånd skulle kunna vara orimliga.

Lokala förutsättningar och skälighet påverkar bedömningen av rimligt avstånd. Om det till exempel är en backe med kraftig lutning upp till lämningsplatsen är det inte rimligt att kräva lika långt avstånd. Kortare avstånd gäller också om själva kärlet ska flyttas. En bedömning av vad som är att betrakta som rimligt avstånd måste således alltid göras i det enskilda fallet.

Går fastighetsinnehavaren med på det kan kärlet stå på längre avstånd från fastighet. 

Överenskommelsen gäller fastighetsinnehavaren och inte fastigheten. Ny fastighetsinnehavare kan ha andra behov av hämtning och placeringen kanske inte längre är rimlig. Samtycket kan komma till uttryck genom att fastighetsinnehavaren utan protester nyttjar den kommunala ordningen.

(Senast uppdaterad 2015-08-11 av Sven Lundgren)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!