Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rimligt avstånd till avlämningsplats

Kommunen har inte någon möjlighet att framtvinga egen borttransport till uppsamlingsplatser eller liknande, belägna längre bort än inom rimligt avstånd från fastigheten – i rättspraxis benämns detta som rimligt gångavstånd. Rimligt avstånd till avlämningsplats beror på typen av bebyggelse men torde inte överstiga mer än  några hundra meter för permanentboende. I några avgöranden som gäller fritidshus har 400-500 meter ansetts vara rimligt avstånd till avlämningsplats. Det innebär inte att längre avstånd skulle kunna vara orimliga.

Lokala förutsättningar och skälighet påverkar bedömningen av rimligt avstånd. Om det till exempel är en backe med kraftig lutning upp till lämningsplatsen är det inte rimligt att kräva lika långt avstånd. Kortare avstånd gäller också om själva kärlet ska flyttas. En bedömning av vad som är att betrakta som rimligt avstånd måste således alltid göras i det enskilda fallet.

Går fastighetsinnehavaren med på det kan kärlet stå på längre avstånd från fastighet. 

Överenskommelsen gäller fastighetsinnehavaren och inte fastigheten. Ny fastighetsinnehavare kan ha andra behov av hämtning och placeringen kanske inte längre är rimlig. Samtycket kan komma till uttryck genom att fastighetsinnehavaren utan protester nyttjar den kommunala ordningen.

(Senast uppdaterad 2015-08-11 av Sven Lundgren)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se