Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Materialåtervinning gör avfall till resurs

Sorterat och klart, i väntan på återvinning. Foto: Andre de Loisted

1 617 930 ton, 35,6 procent av hushållsavfallet, gick till materialåtervinning 2014. Det motsvarar 166 kg per person. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2013. Ökningen härrör till stor del från avfall som sten, glasull, keramik, jord, tegel och betong. Det används främst som konstruktionsmaterial. 

I den totala mängden ingår hushållens insamlade förpackningar och returpapper, som lämnats till materialåtervinning. Dessa fraktioner uppgick till 705 030 ton, 73,4 kg per person. Återvinningen av förpackningar ökar medan återvinning av returpapper minskar. 

Materialåtervinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. Materialåtervinning innebär att sorterat material kan ersätta andra produktions- eller konstruktionsmaterial. Materialåtervinning medför inte bara att uttaget av mängden jungfruligt material minskar, det leder också till att vi sparar energi. Genom att till exempel använda ett ton återvunnet stål sparas lika mycket jungfruligt material, men även mer än ett ton koldioxid. 

(Uppdaterad 2015-07-22 av Jon Nilsson-Djerf)