Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Materialåtervinning gör avfall till resurs

Sorterat och klart, i väntan på återvinning. Foto: Andre de Loisted

1 652 710 ton, 35,1 procent av hushållsavfallet, gick till materialåtervinning 2015. Det motsvarar 168 kg per person. Det är en ökning med 2 procent jämfört med 2014.

Ökningen härrör till stor del från avfall som sten, glasull, keramik, jord, tegel och betong som lämnats in på kommunernas återvinningscentraler. Det är en typ av avfall som främst används som konstruktionsmaterial.

I den totala mängden hushållsavfall till materialåtervinning ingår hushållens insamlade förpackningar och returpapper, som lämnats till producenternas insamlingssystem. Dessa fraktioner uppgick till 716 150 ton, 72,7 kg per person.

Insamlingssystem

Hushållens förpackningar och returpapper samlas huvudsakligen in via producenternas obemannade återvinningsstationer. Insamling kan även finnas vid kommunernas bemannade återvinningscentraler.

I allt fler kommuner finns fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Det är också något som ökar, framför allt för villor genom insamling i flerfackskärl eller insamling i färgade påsar som sedan går igenom optisk sortering.

Flertalet producenter för förpackningar och tidningar har organiserat sina åtaganden för insamling och återvinning genom företaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen – FTI. Ett mindre antal producenter organiseras genom företaget TMR.

På kommunernas bemannade återvinningscentraler kan hushåll, och ibland även mindre företag, lämna grovavfall, el-avfall och farligt avfall. Mycket av grovavfallet materialåtervinns, till exempel metallskrot. Trä blir ofta bränsle, trädgårdsavfall komposteras eller går till energiåtervinning, sten och jord blir till fyllnadsmassor etc.

Numera finns även återvinningsmetoder för gips, planglas och plast som inte utgörs av förpackningar, så kallad kommunplast. Textil är en fraktion som har fått ökat miljöfokus och i allt större utsträckning samlas in separat, oftast i samarbete med ideella organisationer för återanvändning eller återvinning av textilfibrer.

Materialåtervinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt.

Materialåtervinning innebär att sorterat material kan ersätta andra produktions- eller konstruktionsmaterial. Materialåtervinning medför inte bara att uttaget av mängden jungfruligt material minskar, det leder också till att vi sparar energi. Genom att till exempel använda ett ton återvunnet stål sparas lika mycket jungfruligt material, men även mer än ett ton koldioxid.

(Uppdaterad 2016-07-12 av Jon Nilsson-Djerf)

Lediga platser

Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) i Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö och Värnamo söker förbundsdirektör.

Läs mer

Sweco söker erfaren miljökonsult med inriktning mot avfallshantering till Region Syd.

Ladda ner annonsen

Sweco söker ytterligare en miljökonsult med inriktning mot avfallshantering till Region Syd.

Ladda ner annonsen

Tekniska Verken i Kiruna söker miljöingenjör.

Läs mer

Trollhättan Energi söker chef för affärsområde renhållning.

Läs mer

Roslagsvatten söker avfallsingenjör med miljö och logistikansvar.

Ladda ner annonsen

Telge Återvinning söker renhållningsarbetare till semestervikariat.

Läs mer

Telge Återvinning söker 
renhållningsarbetare för avfallsinsamling i Södertälje och Nykvarns kommuner. 

Läs mer

Swedish Biogas International söker platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!