Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Återvinningscentraler och återvinningsstationer

Materialåtervinningen av hushållsavfall i Sverige sker i huvudsak genom insamling i två flöden, återvinningscentraler och återvinningsstationer.

De bemannade återvinningscentralerna drivs av kommunerna. De obemannade återvinningstationerna drivs av producenterna av tidningar och förpackningar. Där kan bara hushållens tidnings- och förpackningsavfall lämnas. Båda systemen är så kallade ”Bring-system”, dvs konsumenten/brukaren måste själv ta sig till platsen för att kunna lämna sitt avfall till återvinning.

Utöver dessa två huvudsakliga insamlingsmetoder förekommer det så kallad fastighetsnära insamling av hushållsavfall, där hushållen – boende i lägenheter och även i vissa fall småhusägare – kan sortera och lämna sitt avfall vid fastighetsgränsen. För lägenheter betyder det ofta källsortering i ”soprum” eller ”miljöhus” och för småhusägare att man källsorterar i flerfackskärl vid fastigheten.

(Uppdaterad 2015-09-30 av Jon Nilsson-Djerf)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!