Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Återvinningscentraler och återvinningsstationer

Materialåtervinningen av hushållsavfall i Sverige sker i huvudsak genom insamling i två flöden, återvinningscentraler och återvinningsstationer.

De bemannade återvinningscentralerna drivs av kommunerna. De obemannade återvinningstationerna drivs av producenterna av tidningar och förpackningar. Där kan bara hushållens tidnings- och förpackningsavfall lämnas. Båda systemen är så kallade ”Bring-system”, dvs konsumenten/brukaren måste själv ta sig till platsen för att kunna lämna sitt avfall till återvinning.

Utöver dessa två huvudsakliga insamlingsmetoder förekommer det så kallad fastighetsnära insamling av hushållsavfall, där hushållen – boende i lägenheter och även i vissa fall småhusägare – kan sortera och lämna sitt avfall vid fastighetsgränsen. För lägenheter betyder det ofta källsortering i ”soprum” eller ”miljöhus” och för småhusägare att man källsorterar i flerfackskärl vid fastigheten.

(Uppdaterad 2015-09-30 av Jon Nilsson-Djerf)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se