Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Verksamhetsgrupp Upphandling

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte samt utveckling och kompetenshöjning inom avfallsupphandlingsområdet. Verksamhetsgruppen initierar och medverkar i olika projekt, som att revidera och ta fram nya upphandlingsmallar och dokument för uppföljning samt medverkar i planering av nätverksträffar och temadagar.

Verksamhetsgruppen håller två fysiska möten per år. Informationen från verksamhetsgruppen sprids vidare till Avfall Sveriges medlemmar genom:

  • mindre refererat från mötena återförs till arbetsgruppen
  • förslag på utbildningsaktiviteter
  • på Avfall Sveriges hemsida och /eller kortare artikel i tidningen
  • möjlighet till direktkontakt med deltagarna i verksamhetsgruppen

NamnOrganisation
Emelie Wigermo, ordfKretslopp och Vatten, Göteborg
Peter BergstrandVA Syd, Malmö
Lena-Stina BjörklundNodava, Orsa
Sofia BraunVA Syd, Malmö
Peter GranStockholm Vatten
Lennart JensenNSR, Helsingborg
Johanna RothénVäxjö kommun
Maria TörnkvistÅlands Miljöservice
Jenny Westin, sekrAvfall Sverige

 

 

 

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!