Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfall Sveriges slamnätverk

Avfall Sverige har bildat ett nätverk för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp.

Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp är en fråga som berör många kommunala aktörer. Flera avfallsorganisationer har flaggat för att det är eller inom kort kommer bli problem att få lämna bland annat slam till Revaq-certifierade anläggningar. Ett problem med att hitta optimala lösningar för slammet är att det ofta är många parter involverade. Ansvarsfördelningen skulle kunna bli tydligare och samarbetet och kommunikationen förbättras.
Syftet med nätverket är att förbättra förutsättningarna för omhändertagande, ta del av varandras erfarenheter och goda exempel samt försöka få till ett bättre samarbete mellan avfalls-, miljö- och VA-sidan. Nätverket ska också kunna initiera projekt som finner nya lösningar kring behandlingsmetoder och avsättning.

Nätverket riktar sig till personer som arbetar med frågor kring omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp inom såväl Avfalls-, Miljö- och VA-organisationer.

Två gånger per år genomförs nätverksträffar i samarbete med VA-guidens nätverk för små avlopp i kretslopp.

Vill du vara med i nätverket, hör av dig till jenny.westin@avfallsverige.se

(Uppdaterad 2017-09-19 av Jenny Westin)

Ladda ned

Kontaktlista

Nästa nätverksträff

Jönköping 6 december 2017

Tidigare träffar

2015, vår - Malmö
2015, höst - Växjö
2016, vår - Västerås
2016, höst - Norrköping
2017, vår - Haninge

 

 

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!