Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kategorier i ABP-förordningen

De animaliska biprodukterna delas upp i olika riskkategorier. Om blandningar sker av olika kategorier bedöms hela lasset vara klassificerat med den kategorin med högst smittorisk (dvs blandas kat. 1 och kat. 3 i ett lass så blir allt klassificerat som kat. 1). Om inte en specifik ABP återfinns i någon kategori blir detta automatiskt klassificerat som ett kategori 2 material. Det ställs olika behandlingskrav på de olika kategorierna.

Speciellt kan nämnas dessa biprodukter:


Kategori 1

I kategori 1 ingår bl.a. delar av eller hela djur som innehåller specificerat riskmaterial (SRM). SRM material kan vara hjärna, benmärg, ögon etc. I denna kategori ingår även matavfall som härrör från transportmedel i internationell trafik och djur som är smittade eller misstänks vara smittade av TSE. Denna kategori ska uteslutande behandlas i en förbränningsanläggning

Läs mer om kategori 1 

Kategori 2

I kategori 2 ingår bl.a naturgödsel samt animaliska biprodukter som inte består av kategori 1- eller kategori 3-material. Gödsel kan behandlas i en komposterings- eller biogasanläggning. Annat kategori 2 material måste först behandlas i en bearbetningsanläggning innan biologisk behandling eller behandlas direkt i en förbränningsanläggning.


Läs mer om kategori 2

Kategori 3

I kategori 3 ingår bl.a. matavfall av animaliskt ursprung från butiker, avfall från livsmedelsindustrin, slakteriavfall, matavfall m.m. Detta avfall kan behandlas i en komposterings- och biogasanläggning eller i en förbränningsanläggning. Matavfall från hushåll ingår i ABP-lagstiftningen men är för närvarande undantaget från behandlingskraven och krav på handelsdokument i förordningen. Istället ska kraven i bilaga 4 i SJVs föreskrift 2006:84 följas.

Läs mer om kategori 3 

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se