Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Insamlingssystem

Det vanligaste systemet för hushåll är separata kärl för matavfall, oftast utan innersäck. Kärlet kan vara perforerat, ventilerat eller tätt. Oftast är kärlet brunt, men även grönt förekommer.

Ett annat system är sortering i plastpåsar med olika färger och optisk sortering. Hushållen sorterar matavfall, brännbart och ibland även i ytterligare fraktioner. Påsarna med de olika färgerna läggs i samma kärl och fraktas sen till en sorteringsanläggning där påsarna läses av optiskt. Sedan går påsarna vidare för respektive behandling. Påsen för biologisk behandling brukar vara grön.

Ett tredje system, framförallt för enbostadshus, som införs i allt fler kommuner är ett fyrfackssystem. Varje hushåll har två stycken 370 liters kärl utrustade med mellanvägg som ger två stora fack och insatsbehållare som ger två mindre fack. Storleken på facken kan varieras beroende på hur kommunen väljer att utforma kärlen. I facken sorteras matavfall och de olika förpackningsmaterialen ut. Hämtningsintervall varierar från kommun till kommun.

Det vanligaste systemet för storkök är fortfarande separata kärl med någon slags innersäck. Avfallskvarn till separat tank införs av allt fler kommuner i storköken.

Underjordsbehållare

Vid flerbostadshus kan det ibland vara trångt i befintliga avfallsutrymmen. Ett alternativ är då underjordsbehållare. Det är en behållare som bara till en viss del är synlig över mark. De behållare som är avsedda för matavfall brukar vara lite mindre och ibland också vara försedda med en mindre inkastlucka för att undvika felsortering. I vissa områden har det också blivit nödvändigt att använda nyckel eller annan slags identifikation för att kunna sortera sitt avfall.  

Sopsug

Ett annat system är sopsug. Det lämpar sig bäst för nybyggnationer. Inom sopsugssystemet kan det finnas plats för flera olika fraktioner. Matavfall kan vara en av fraktionerna. Vid uppsamlingen av avfallet sugs var fraktion för sig, så de blandas aldrig.

(Uppdaterat 2015-01-08 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se