Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Utvecklingssatsningen för biologisk återvinning

De utvecklingsprojekt som initieras genom arbetsgruppen för biologisk återvinning och dess verksamhetsgrupp och nätverk, finansieras genom en gemensam och frivillig utvecklingssatsning. Projekten redovisas i rapporter som publiceras på Avfall Sveriges webbplats.

Resultaten från projekten redovisas bland annat vid temadagar och arbetsgruppsmöten.

Fokusområden

  • Tryggad och utvecklad marknad för biogasen
  • Marknadsutveckling för biogödsel
  • Arbetsmiljö

Från idé till resultat

Det huvudsakliga utvecklingsarbetet bedrivs inom verksamhetsgrupp Rötning och nätverken. Dessa har till uppgift att behandla aktuella frågor inom respektive område. Vidare har verksamhetsgruppen till uppgift att initiera och bereda utvecklingsprojekt och utredningar vars resultat kan komma alla medlemmar inom arbetsgruppen för biologisk återvinning till nytta.

Genom utvecklingssatsningen för biologisk återvinning uppmanas även konsulter, universitet och högskolor att komma in med ansökningar om medel att bedriva projekt. Arbetsgruppens arbetsutskott (AU) fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas. 

Ansökningar inom utvecklingssatsningen för biologisk återvinning ombeds skickas till Caroline Steinwig, Rådgivare för biologisk återvinning, Avfall Sverige. 

(Uppdaterat 2017-06-28 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se