Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-04-10

Möte med miljöministern om lågenergilampor

Miljöminister Lena Ek har samlat aktörerna för insamling av lågenergilampor, bland andra Avfall Sverige, till ett uppföljningsmöte för att rapportera om vilka åtgärder som vidtagits för att få ett bättre fungerande system. Avfall Sverige och El-Kretsen har bland annat genomfört en kampanj för att få fler att lämna in förbrukade lampor på rätt sätt.

Läs mer

I korthet

2013-04-25 EU-parlamentet röstade nej till att begränsa tillgången på utsläppsrätter

EU-parlamentets ledamöter har röstat nej till att tillfälligt begränsa tillgången på utsläppsrätter för att pressa upp priserna på utsläppsrätterna.


2013-04-25 Remissvar på end-of-waste för plast

Avfall Sverige har lämnat remissvar till Naturvårdsverket på EU-kommissionens rapport ”End-of-waste criteria for waste plastic for conversion”.


2013-04-25 Europa minskar avfallet

Avfall Sverige är även i år nationell samordnare för EU-projektet Europa minskar avfallet, som pågår vecka 47, 16–24 november.


2013-04-25 Nätverksträffar i Växjö

Dagen före årsmötet, den 27 maj, arrangerar Avfall Sverige nätverksträffar för Avfall Sverige Yngre och för avfallskommunikatörerna.


2013-04-19 De fyra bästa nominerade till europeisk utmärkelse

Avfall Sverige har nominerat fyra projekt, som syftar till att minska avfallet, till den europeiska utmärkelsen ”European Waste Reduction Awards”. Projekten arrangerades under veckan ”Europa minskar avfallet”, som pågick i slutet av november. En av de nominerade är IKEA (bilden).


2013-04-16 Rekordlåga utsläpp av växthusgaser 2012

Utsläppen av växthusgaser minskade 5 procent mellan år 2011 och 2012 och uppgår nu till 58,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är den lägsta noteringen sedan basåret 1990. Totalt har utsläppen minskat 20 procent sedan år 1990, enligt preliminära data från Naturvårdsverket.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer