Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2014-04-30 Utsläpp av växthusgaser fortsätter minska

Utsläppen av växthusgaser fortsätter minska, enligt en rapport från Naturvårdsverket. Sverige släppte ut 55,7 miljoner ton växthusgaser förra året. Jämfört med 2012 är det en minskning med tre procent och jämfört med 1990 är minskningen 23 procent.


2014-04-22 EU kräver kraftig minskning av plastpåsar

EU-länderna måste minska sin förbrukning av plastpåsar med 80 procent fram till år 2019, efter ett beslut i EU-parlamentet. Enligt beslutet ska EU-länderna halvera sin konsumtion av de tunnaste plastpåsarna till 2017 och minskningen ska uppgå till 80 procent 2019, jämfört med i dag.


2014-04-11 Nya direktiv om koncessioner och offentlig upphandling publicerade

Den 28 mars publicerades de nya EU-reglerna om offentlig upphandling och koncessioner i Europeiska unionens officiella tidning. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 17 april 2014. Medlemsstaterna har då 24 månader på sig att genomföra bestämmelserna i nationell lagstiftning.


2014-04-10 Vårproposition utan nyheter på avfallsområdet

Onsdagen den 9 april överlämnade regeringen sin vårproposition till riksdagen. Till skillnad från höstpropositionen är detta en mindre detaljerad budget, som istället lägger fokus på riktlinjer för den framtida ekonomiska politiken. Under den påföljande riksdagsdebatten märktes emellertid att det är valår. Tonläget var uppskruvat. Frågorna kretsade främst kring jobb, utbildning och statens finanser.


2014-04-09 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller parallellt med BAT-slutsatserna

Vid en prövning kan en domstol eller myndighet komma fram till ett strängare krav än utsläppsvärdet i en BAT-slutsats, slår Mark- och miljööverdomstolen fast i en ny dom.


2014-04-09 Aktivt svenskt deltagande i BREF-arbetet

Revideringen av BREF WI, som rör avfallsförbränning, påbörjas troligen i höst. BREF är det officiella EU-dokument som beskriver vad som anses vara bästa tillgängliga teknik för en bransch eller del av bransch. Avfall Sverige sitter med i Naturvårdsverkets samverkansforum för BREF-arbetet och deltar även på andra sätt i arbetet.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer