Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-07-03

EU:s nya mål för en cirkulär ekonomi – mer återvinning, mindre deponering

EU Kommissionen föreslår att återvinn­ingen av hushållsavfall ökar till 70 procent till år 2030, att deponering succesivt ska upphöra samt bättre och mer enhetliga definitioner för skärpt uppföljning.

Läs mer

I korthet

2014-07-24 Tillsyn av avfallstransporter granskas

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens insatser för gränsöverskridande och nationella avfallstransporter.


2014-07-04 Mer kan direktupphandlas

Den 1 juli höjdes gränsvärdet för direktupphandling.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer