Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-06-18

4,4 miljoner ton hushållsavfall 2013

Den slutliga statistiken över hushållsavfall i Sverige 2013 är nu klar. Den behandlade mängden uppgick till drygt 4,4 miljoner ton, 461,2 kg per person.

Läs mer
2014-06-13

Kampanj om förebyggande och återanvändning

Förebyggande av avfall och återanvändning är de två fokusområdena för nästa gemensamma kampanj som startar i januari. Målet med kampanjen är att minska mängden avfall och att få hållbar konsumtion att bli en vana.

Läs mer

I korthet

2014-06-27 Nya farliga egenskaper 2015

Den 5 juni röstade en majoritet av medlemsstaterna för kommissionens förslag om nya farliga egenskaper och justeringar i avfallslistan. De nya reglerna kommer att regleras i en EU-förordning och träda i kraft i juni 2015.


2014-06-26 Förordning om förbränning förnyas

Avfall Sverige har lämnat remissvar på remissförslag från Naturvårdsverket om ändringar ibland annat förordningen om förbränning av avfall (2013:253).


2014-06-25 Fortsatt samarbete med producenter om elavfall

För två år sedan presenterades ett justerat avtal för samarbete mellan kommuner och El-Kretsen kring el-avfall. Alla Sveriges kommuner har nu undertecknat detta avtal.


2014-06-24 Fortsatt oklart om ansvaret

Miljöminister Lena Ek har presenterat resultatet från den arbetsgrupp som jobbat med Avfallsutredningen. Producentansvaret för förpackningar och returpapper skärps, samtidigt som ansvaret för själva insamlingen inte får någon långsiktig lösning.


2014-06-24 Avfall Sveriges stadgar uppdaterade

Stadgar för föreningen Avfall Sverige uppdaterades i samband med årsmötet den 20 maj 2014.


2014-06-18 ”Systemfel hindrar export av svensk avfallshantering”

Det finns ett grundläggande systemfel när det gäller främjande av miljöteknikexport. Fokus ligger på forskning och utveckling, medan det viktigaste steget, kommersialiseringen, saknar stöd. Det skriver Avfall Sveriges ordförande Peter Danielsson och VD Weine Wiqvist i en debattartikel i Svenska Dagbladet.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer