Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2014-05-28 Misstankar om olaglig hantering av kvicksilver

Det tyska företaget DELA GmbH misstänks ha sålt vidare kvicksilver som var avsett för slutförvar. Bland detta ingår bland annat 30 ton från Sverige.


2014-05-27 Avfall Sverige i Almedalen

Avfall Sverige finns i år med på tre olika seminarier under Almedalsveckan.


2014-05-27 EU-beslut om ändringar i förordningen om gränsöverskridande avfallstransporter

Den 6 maj antog Ministerrådet ändringar i förordningen 1013/2006 om gränsöverskridande avfallstransporter. Ändringarna är nu slutligt godkända och kommer att publiceras inom kort. Ändringarna träder i kraft två år efter publiceringen och den reviderade förordningen gäller från den 1 januari 2016.


2014-05-23 Ska EU lägga sig i den svenska avfallspolitiken?

Några dagar före söndagens viktiga EU-val möttes företrädare för de åtta riksdagspartierna i en debatt om avfallspolitik på europeisk och nationell nivå. Debatten var arrangerad av Avfall Sverige och hölls på årsmötet i Borås.


2014-05-23 Hoppfullt om hållbar konsumtion

Svenskarna är ett engagerat folk och företagen har redan börjat ställa om till en mer hållbar konsumtion. Multifunktionella kläder, en ny syn på ägande och ökat intresse för återanvändning är några tydliga trender. Men politikerna behöver ta större ansvar. Det var några slutsatser från Avfall Sveriges årsmöte.


2014-05-22 2014 års stipendiater

Åsa Bilius och Richard Nolhag är 2014 års Avfall Sverige-stipendiater. Läs mer och ladda ner deras uppsatser.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer