Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-11-24

”Alla nivåer i avfallshierarkin behövs”

– Alla nivåer i avfallshierarkin behövs och kommer att behövas under överskådlig tid. Även om det är mycket fokus på återanvändning och förebyggande av avfall just nu finns det fortfarande mycket kvar att göra för material- och energiåtervinningen och på deponeringsområdet, sa Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist när han inledde höstmötet, som hade avfallshierarkin som tema.

Läs mer
2014-11-24

Nyfiken på nya avfallskunskaper?

Avfall Sverige erbjuder utbildning på alla nivåer från introduktion, till grunder och fördjupande kunskaper för avfallsbranschen i stort. Under 2015 finns det mycket att välja på bland totalt 36 arrangemang.

Läs mer
2014-11-20

Bra att ekonomiska producentansvaret förtydligas

Avfall Sverige har lämnat remissvar till Miljödepartementet på Kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv. Avfall Sverige välkomnar flera av förslagen och har på flera punkter inga invändningar. Att Kommissionen uttryckligen preciserar vad som avses med utökat ekonomiskt producentansvar är ett mycket viktigt förtydligande.

Läs mer

I korthet

2014-11-28 Skitlite 2020 blev Årets Förebyggare

Projektet Skitlite 2020 tog hem priset Årets Förebyggare på Återvinningsgalan i Stockholm på torsdagskvällen. Årets Förebyggare är en ny kategori och Avfall Sveriges bidrag till Återvinningsgalan.


2014-11-27 Släng inte mat – spara 6 000 kronor per år

En familj i Sverige beräknas kunna spara upp till 6 000 kronor per år genom att slänga mindre mat. Det uppmärksammar nu Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket i en ny kampanj under parollen ”Har du ett tivoli kylskåpet?”


2014-11-24 Kontantförbud vid handel med metallskrot

I en offentlig utredning (SOU 2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor) föreslås införande av kontantförbud vid handel med metallskrot. Det är de näringsidkare som i sin verksamhet köper och säljer sådant avfall och skrot som regleringen tillämpas på, som ska omfattas av kontantförbudet.


2014-11-24 Ny Avfall Sverige-guide om EU:s reviderade upphandlingsdirektiv

I en ny guide från Avfall Sverige behandlas innehållet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om of­fentlig upphandling.


2014-11-24 Uppdaterade nyckeltal för biogas och biogödsel publicerade i ny rapport

Avfall Sverige har tagit fram en rapport med nya och uppdaterade nyckeltal som visar nyttan av att ta hand om matavfallet på rätt sätt.


2014-11-24 Tunna plastpåsar ska bort

EU-kommissionen godtar den uppgörelse som EU-parlamentet och medlemsstaterna nått om hur antalet tunna plastpåsar ska bli färre i EU.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer