Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2014-09-29 Bryssel: Kommuner och producenter i samtal om cirkulär ekonomi i Europa

Producenter, kommuner och andra behöver samverka för att nå närmare målet om en effektivare resursanvändning och cirkulär ekonomi i Europa. Det var den gemensamma slutsatsen när producentansvar för förpackningar diskuterades vid möte i Bryssel måndag 22 september.


2014-09-29 Vilken roll har energiåtervinning i framtidens cirkulära ekonomi?

Vid Ceweps kongress i Bryssel den 25 september diskuterades vilken roll energiåtervinning har i den framtida cirkulära ekonomin och i Kommissionens förslag till nytt avfallsdirektiv.


2014-09-29 Biomil tar över driften av Certifierad återvinning

Avfall Sverige har beslutat att lägga över driften av Certifierad återvinning på ett externt kansli. Uppdraget har gått till Biomil i Lund.


2014-09-29 Avfall Sveriges exportsatsning avvecklas

Avfall Sveriges särskilda satsning på att främja export av tjänster och produkter inom avfallsområdet kommer att avvecklas. Konkret innebär det att vår projektledare Jenny Åström lämnar sitt uppdrag den 1 oktober.


2014-09-26 Träff med Avfall Sveriges nätverk för förebyggande

Den 25 september var det dags för träff nummer två i Avfall Sveriges nätverk för förebyggande av avfall. Cirka 60 personer samlades för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Även personer utanför kommunens avfallsorganisation deltog. Det är en mycket positiv utveckling eftersom arbetet för att förebygga avfall berör hela kommunen.


2014-09-24 Biogasproduktionen ökar

Biogasproduktionen i Sverige ökade förra året med 6 procent jämfört med 2012. Det visar Energimyndighetens nya rapport ”Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013”. Årets rapport lyfter fram produktionen av rötrest redan i titeln, vilket Avfall Sverige länge har efterlyst.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer