Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-04-08

Förslaget saknar viktig pusselbit för ökad samverkan

Kommunallagsutredningens slutbetänkande ”En kommunallag för framtiden” har lämnats till regeringen. Utredningen saknar en viktig pusselbit för att öka möjligheten till samverkan mellan kommunerna. Det finns inget förslag om att så kallat offentlig-offentligt samarbete underlättas genom att detta görs tydligt i LOU och i Kommunallagen.

Läs mer

I korthet

2015-04-24 Styrmedel för hållbar konsumtion

Erfarenheter av styrmedel för boende, kommunikationer, shopping och konsumtion av mat har samlats i en ny rapport av IVL på uppdrag av Naturvårdsverket.


2015-04-17 Nytt klimatinvesteringsstöd förslag i vårpropositionen

Regeringen lämnade den ekonomiska vårpropositionen och en vårändringsbudget till riksdagen den 15 april. Sedan tidigare var det känt att regeringen skulle föreslå ett nytt klimatinvesteringsstöd till kommuner och regioner.


2015-04-16 Guide #1 reviderad

Avfall Sveriges Guide #1 ”Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper” har reviderats med anledning av de två nya förordningar om producentansvar som trädde i kraft den 1 november 2014. Guiden finns för nedladdning på medlemssidorna.


2015-04-13 Förtydligande om ”frivillighet” i SJV:s beslut

Avfall Sverige har tidigare skrivit om Jordbruksverkets, SJV, godkännande av insamlingssystem för källsorterat matavfall där biogödslet ska användas i ekologisk produktion. I villkoren skriver Jordbruksverket att sorteringen av matavfall ska vara ”frivillig”. Avfall Sveriges tolkning, som delas av Jordbruksverket, är att ”frivillighet” även kan omfatta obligatoriska insamlingssystem.


2015-04-13 Tekniksprånget söker arbetsgivare som vill ta emot praktikanter

Tekniksprånget är en långsiktig satsning där arbetsgivare i Sverige, tillsammans med regeringen, arbetar för att bevara Sveriges ingenjörstradition och stärka landets långsiktiga konkurrenskraft. Genom Tekniksprånget erbjuds ungdomar som gått ur gymnasiet möjligheten att prova på ingenjörsyrket i fyra månader. Nu öppnar ansökningsperioden till höstens omgång och Tekniksprånget söker nu fler arbetsgivare som vill vara med och ta emot praktikanter.


2015-04-07 Skrivelse till FTI angående avtalen

Avfall Sverige har tillskrivit Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, angående avtal med kommunerna med anledning av att frågan om det kommunala insamlingsansvaret just nu utreds inom Regeringskansliet.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer