Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-02-20

Hur ska kommunerna se på samarbetsavtal?

I oktober i fjol lämnade regeringen tydligt besked om att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper kommer att flyttas till kommunerna men regeringskansliets arbete med att förverkliga målet i regeringsförklaringen har kommit efter. Samtidigt uppstår det en mängd frågor bland kommunerna om hur man ska förhålla sig  till egna planer för ett bättre insamlingssystem, men även hur man ska ställa sig till olika erbjudanden om samarbeten kring återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, som ju bygger på dagens ansvarsfördelning. Det kan vara klokt att i avtalen ta höjd för kommande förändringar, så att avtalstiden är kort och enkel att avsluta.

Läs mer

I korthet

2015-02-24 Inget skäl ändra bra modell för producentansvar

I en skrivelse informerar Avfall Sverige miljödepartementet om kommunernas hantering av konsumentelavfall i Sverige med anledning av införande av den nya förordningen om producentansvar för elutrustning. Kommunerna ordnar insamlingen och överlåter avfallet till El-Kretsen för återvinning. Det är en logisk arbetsfördelning som visat sig vara framgångsrik.


2015-02-20 Enklare samarbeten ska uppmuntras

Avfall Sverige har uppvaktat Finansdepartementet om nödvändigheten av att kommunsamverkan genom så kallat offentlig-offentligt samarbete underlättas genom att detta görs tydligt i LOU och i Kommunallagen.


2015-02-19 Begär förlängd skattebefrielse för biogas

Dagens skattebefrielse för biodrivmedel gäller bara fram till utgången av 2015. Anledningen är att EU-kommissionen anser att skattebefrielsen strider mot de nya energi- och miljöstödsriktlinjerna. Regeringen har därför begärt en förlängning av skattebefrielsen till 31/12 2016.


2015-02-18 "Nya momsregler ett bakslag för återanvändningen"

Nya momsregler hotar second hand-handeln och frivilligorganisationernas förmåga att ge tillbaka till sjuka, hemlösa och andra behövande. Det är inte bra. Det visar att det saknas bra styrmedel som kan utveckla en cirkulär ekonomi med återanvändning som en grundsten. Det skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en debattartikel i Dagens Samhälle.


2015-02-16 Avfall Sverige ger Retoy märkningen Miljönär-vänlig

Att byta, låna och skapa leksaker är en både kul och miljösmart idé. Därför tilldelar Avfall Sverige nu sin märkning ”Miljönär-vänlig” till Retoy. De bidrar på ett konkret sätt till att människor kan återanvända de resurser som redan finns.


2015-02-11 13 guider från Avfall Sverige

En viktig uppgift för Avfall Sverige är att ta fram vägledningar och riktlinjer för hur branschen ska hantera och tolka olika begrepp, definitioner och företeelser inom avfallsområdet. Avfall Sveriges guider kan bidra till en samsyn på tolkningar, vilket kan ge bättre beslutsunderlag. Sedan mars 2010 har vi publicerat 13 guider, de finns nu för nedladdning på våra medlemssidor.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer