Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-01-09

Flera utredningsuppdrag inom avfallsområdet

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att ta fram förslag på ett särskilt system för spårbarhet av framför allt farligt avfall. Det framgår av regleringsbrevet för 2015.

Läs mer

I korthet

2015-01-30 Jordbruksverket godkänner insamlingssystem för matavfall

Jordbruksverket har godkänt insamlingssystem för källsorterat matavfall där biogödslet ska användas i ekologisk produktion.


2015-01-26 Reviderade föreskrifter från Jordbruksverket om befattning med animaliska biprodukter

Jordbruksverket har reviderat sina föreskrifter SJVFS 2006:84 som bland annat rör befattning med animaliska biprodukter. Avfall Sverige lämnade remissvar till föreslagna ändringar i november 2014. Avfall Sveriges kommentarer rörde förslag om insamling, transport, lagring, märkning och utsläpp på marknaden.


2015-01-20 Hantering av explosivt avfall

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till Avfall Sveriges temadag ”Hantering av explosiva restprodukter vid ÅVC” som äger rum 11 mars. Målet med dagen är att ge kommuner kunskap om hur de på ett säkert och riktigt sätt kan hantera explosivt avfall när det dyker upp på återvinningscentralen.


2015-01-09 Trollhättan bäst i landet på avfallshantering

Trollhättan är bäst i Sverige på avfallshantering. Det framgår av Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet. Där har vi vägt samman en mängd nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt.


2015-01-09 Sverige bäst i världen på batteriåtervinning

Svenskarna är bäst i världen på batteriåtervinning. Vi återvinner 64 procent vilket motsvarar 380 gram per person. Det framgår av en rapport från den europeiska branschorganisationen för batteritillverkare, European Portable Battery Association, EPBA. Den svenska modellen med många kommunala insamlingsplatser, kompletterat med butikernas insamling, är framgångsfaktorn enligt rapporten.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer