Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2015-07-28 Regeringen skjuter upp krav på tillstånd

Regeringen har nu tagit beslut om ändringar i ikraftträdandebestämmelserna i förpackningsförordningen och returpappersförordningen.


2015-07-21 Nytt klimatinvesteringsstöd

Det är nu klart med ett nytt klimatinvesteringsstöd. 125 miljoner kronor finns att söka för i år och pengarna ska fördelas till projekt som ger största möjliga klimatnytta. Den 15 september ska den första omgången ansökningar vara inlämnade.


2015-07-03 Sysav överklagar Konkurrensverkets beslut

Sysavs ägarkommuner kommer att överklaga Konkurrensverkets beslut att kommunerna inte äger rätt att lämna sitt hushållsavfall till Sysav utan föregående upphandling. Ägarkommunerna anser sig göra rätt och vill nu få detta prövat i Förvaltningsrätten.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer