Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-06-22

466 kg hushållsavfall per person

I början av juni kunde vi presentera avfallstrenden med den preliminära statistiken för hushållsavfall 2014. Nu har vi fått in ytterligare underlag och kan presentera de slutgiltiga siffrorna. Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick till 4 547 160 ton förra året. Det är en ökning med 2 procent jämfört med 2013. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg hushållsavfall 2014, att jämföra med 461 kg per person 2013.

Läs mer

I korthet

2015-06-29 "Vi är stolta över vårt miljöarbete"

Under några veckor har bl a SVT granskat avfallsimporten. Det är utmärkt att dessa frågor hamnar i strålkastarljuset, menar Avfall Sverige och Svensk Fjärrvärme, som emellertid vill göra vissa klargöranden för att allmänheten ska få hela bilden, och framför allt en korrekt bild.


2015-06-25 Avfall Sverige välkomnar besked:
Utredare för flytt av insamlingsansvar klar

– Avfall Sverige välkomnar regeringens besked att utse Mia Torpe till utredare. Torpes arbete går ut på att förverkliga regeringens tydliga ambition att flytta insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från producenterna till kommunerna, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.


2015-06-22 Återvinning av PVC skapar motsättning

Återvinning av PVC-plast ställer hållbarhetsfrågor mot varandra eftersom plasten som återvinns kan innehålla hormonstörande ämnen som då hamnar i den nya produkten.


2015-06-22 Nätverksträffar för skolinformatörer och avfallsingenjörer

Två av nätverken inom Avfall Sverige håller nätverksträffar i september.


2015-06-22 Naturvårdsverket har undersökt kunskap och attityd om batterier

Naturvårdsverket har åter undersökt svenskarnas kunskap och attityd om batterier. Det är fortfarande många – 75 procent – som nämner batterier som något som inte ska slängas i soporna. Vid den senaste undersökningen var till och med andelen högre än tidigare. Men 9 procent uppger att de någon gång slänger batterierna i soporna.


2015-06-22 Marie efterträder Ewa

Marie Umark efterträder Ewa Koverman, som går i pension den 1 juli efter 20 år på Avfall Sveriges kansli.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer