Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2015-03-13 Ny samordnare för miljöteknikexport

Inom kort drar Avfall Sverige, på uppmaning från ett antal medlemmar – kommuner, kommunala bolag och företag – igång en ny satsning för att stödja svensk miljöteknikexport inom avfall och återvinning.


2015-03-13 Olycklig koppling i Apotekets kampanj

Avfall Sverige har varit i kontakt med Apotek Hjärtat angående deras pågående kampanj för att samla in läkemedel. Apotek Hjärtat gjorde i sitt informationsmaterial en olycklig koppling mellan avfall som felaktigt hamnar i kärl- och säckavfallet, och negativ påverkan på vattenlevande organismer.


2015-03-09 Kartan som visar var du kan laga, låna eller återanvända

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.


2015-03-06 Regeringen tillsätter energikommission

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommission som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050.


2015-03-05 Ökad återvinning av el-avfall

Förra året återvann svenskarna 147 500 ton elektronik. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn eller drygt 15 kilo per person. Totalt återvann vi över 70 miljoner elprodukter i Sverige förra året. Det visar ny insamlingsstatistik från El-Kretsen. Återvinningen mätt i vikt har planat ut de senaste åren som en följd av att produkterna blir mindre, smartare och lättare, men tittar man på antalet produkter så ökar återvinningen, enligt El-Kretsen.


2015-03-04 Nystart för cirkulär ekonomi i EU

EU-kommissionen har nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny så kallad färdplan för cirkulär ekonomi och reviderad avfallslagstiftning med nya återvinningsmål. Ambitionen är att kunna lämna konkreta förslag före årsskiftet. Samtidigt har den så kallade Energi-Unionen presenterats, där energi ur avfall lyfts fram.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer