Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2015-10-26 Webbinarium under Europa minskar avfallet-veckan: Mindre svinn – mer mat

Under Europa minskar avfallet-veckan bjuder vi in till ett webbinarium som syftar till att inspirera anställda i kommuner, landsting och län att starta matsvinnsprojekt.


2015-10-23 Arbetet fortgår med EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi

Ett internt dokument från EU-kommissionen, som har läckt ut och fått spridning runtom i Europa, tar upp EU:s arbete med handlingsplanen för cirkulär ekonomi.


2015-10-22 Ansöker om fortsatt skattebefrielse för biogas

Regeringen har lämnat in kompletterande ansökningar till EU-kommissionen om skattebefrielse för biodrivmedel.


2015-10-22 Avfall Sverige svarar på betänkandet ”Vägar till ett effektivare miljöarbete”

Avfall Sverige har lämnat svar på Miljö- och energidepartementets betänkande ”Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) ”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer