Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-09-07

Avfall Sverige höjer tempot kring insamlingsansvaret

Utredaren Mia Torpe har som uppgift att lägga fram förslag på hur övergången till ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper ska gå till. Det följer av regeringens uttalade ambition att flytta insamlingsansvaret från producenterna till kommunerna, medan själva återvinningsansvaret förblir inom ramen för producenternas ansvar. Avfall Sverige arbetar skyndsamt med att ta fram väl grundat underlag som kan användas för att underlätta en smidig övergång till det nya ansvaret.

Läs mer

I korthet

2015-09-30 Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 procent går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.


2015-09-30 "Nödvändigt med ökat stöd till biogas"

Otillräckligt politiskt stöd hotar den svenska produktionen av biogas och biogödsel. Detta trots att ökad användning väsentligt bidrar till att driva omställningen mot ett hållbart och fossilbränslefritt samhälle. Det skriver Avfall Sveriges ordförande Claes Thunblad, även kommunstyrelsens ordförande Järfälla, och vd Weine Wiqvist i en debattartikel i Dagens Samhälle.


2015-09-29 Metod för att förebygga avfall presenteras i ny rapport

Rapport nr 2015:19 ”Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration” finns nu för nedladdning på våra medlemssidor.


2015-09-28 Intervju med Åsa Romson

Konsumentperspektivet är viktigare än att göra det enkelt för marknadens aktörer. Därför överlåter regeringen nu ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar till kommunerna, förklarar miljöminister Åsa Romson i en intervju i vår tidning Avfall och Miljö.


2015-09-25 Remissvar tillståndspliktiga insamlingssystem

Avfall Sverige har lämnat remissvar till Miljö- och energidepartementets remiss av Naturvårdsverkets rapport ”Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier”. Som tidigare meddelats har förslagen inte någonting att göra med frågan om ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper.


2015-09-22 Ledaren i senaste Avfall och Miljö

Att Avfall Sveriges medlemmar valt att gemensamt jobba med förebyggande i kampanjform genom Miljönär-satsningen ger oss en gemensam plattform som kan stärka både oss som bransch och saken – mindre avfall.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer