Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-05-30

Arbetet med kretsloppspropositionen pågår – kan förväntas tidigast i höst

Kretsloppspropositionen är, som vi tidigare rapporterat, försenad och kan förväntas läggas till riksdagen i början av hösten. Enligt Miljödepartementet har innehållet i propositionen breddats och framtagandet av lagförslag är komplext.

Avfall Sverige fortsätter sitt arbete med att informera beslutsfattare och andra om den inriktning som kommunerna står bakom. Det arbetet består av direkta kontakter med såväl politiska ledningar som tjänstemän i riksdagen och i Regeringskansliet.

Avfall Sverige har också deltagit i samtliga kommundagar, partistämmor och liknande som ägt rum under våren fram till nu, samt ett antal utfrågningar och debatter. Vidare äger kontakter rum med företrädare för olika myndigheter och organisationer, främst inom bostadssektorn.

De frågor som hittills uppmärksammats mest har gällt ersättning, kvalitet och övergångsproblematiken kring producentansvaret. Även frågor om olika frihetsgrader för entreprenörer att erbjuda fastighetsnära insamling har tagit stor plats i diskussionen.

Hittills har avfallsutredningens förslag avseende så kallat jämförligt hushållsavfall och grovavfall helt hamnat i bakgrunden.

Den fokusgrupp som tillsattes inom Avfall Sverige har arbetat fram ett gediget underlag för övergången till kommunernas insamlingsansvar om ansvarsfördelningen ändras i den riktningen.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer